A gazdasági elemzések (elemzés, kontrolling stb.) általában számviteli adatokon alapulnak, számokból nyernek ki a vállalkozásra vagy a piacra jellemző fontos információt, amellyel a vezetés tisztábban lát. Általában matematikai vagy statisztikai eszközökkel történik a számítás, amelyet értelmezés követ. Minden gazdaság i mutatószámnak van gazdasági jelentése, azaz míg a számításban résztvevő értékek megnevezését sokszor befolyásolja a jogszabályi környezet, az eredmény értelmezése általában nem kötődik egy bizonyos országhoz, környezethez, hanem általános érvényű gazdasági következtetést von le. Jóindulattal jogi–gazdasági szövegnek tekinthetők még a gazdaság működését szabályozó szövegek, például a szabványok, a minőségellenőrzési/minőségirányítási dokumentumok, az ipari megállapodások is, de ezek éppen annyira műszaki, mint amennyire jogi vagy gazdasági fordítások, német fordítás ezért részletesen nem ismertetem.

2. Újabb nagy kategória a szabályzatok. A törvény is előírja bizonyos szabályzatok létrehozását, más szabályzatokat a józan ész diktál. Szabályzatokkal mindenki találkozik: munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi szabályzat, szervezeti és működési szabályzat (SzMSz), környezetvédelmi szabályzat, szállítási szabályzat stb. Sokszor a szabályzat csak formalitás, követelmény, amit egy oldalban teljesítenek, hogy kipipálhassák, más esetekben értelme is van. A szabályzatok többségének szövegezését – azért, hogy a vállalkozások valójában saját magukra szabhassák őket – hiteles cégokirat fordítás német a törvény nem írja elő, és általában rendeletek sem befolyásolják, legfeljebb a minimális tartalmat határozzák meg. A szabályzat vezérel: felhívja a szabályzat készítőinek figyelmét a hibalehetőségekre, rákényszeríti őket, hogy megoldják azokat a problémákat, amelyek még sok esetben fel sem merültek, de nagy kockázatot jelentenek. Éppen ezért a szabályzatok szövegét úgy kell megközelíteni, mint strukturált problémamegoldó szöveget. Az egyes szabályzatokat azonban nem egyetlen szakma képviselői írják, és erre a fordítás során érdemes gondolni.

Befolyásolási szövegek:

A szövegtipológia klasszikusa, Kari Bühler (1935) háromféle szöveget különböztet meg, a felhív ásközpontú, a tartalomközpontú és a kifejezésközpontú szöveget. A befolyásolási szövegek, amelyek a gazdasági szövegek másik jelentős csoportját alkotják, felhívásközpontúak. Képzeljük azt, hogy befolyásolni mindig csak a vevőt szokták, és csakis a közvetlen marketingszövegek befolyásolási jellegűek! Egy nagyobb vállalatnál elengedhetetlen a vállalati kultúra kialakítása, a vállalati identitás erősítése, az egységkovácsolás, és ezért a belső kommunikációban is fontos a befolyásolás. Ne azonosítsuk a befolyásolást a félrevezetéssel sem! A befolyásolás lényege, hogy az üzenet értelmezését irányítja.

pic

Amikor befolyásolási szövegeket fordítunk,

mindig gondoljuk át, hogy kit akar a szöveg befolyásolni (vevőt, munkavállalót, befektetőt, közvéleményt stb. – ezek az ún. stakeholderek, akik a szervezet működésében valamilyen módon érdekeltek), és milyen üzenetet kíván közvetíteni. Általában nem jó, ha egy ilyen szöveg bonyolult, ezért a befolyásolási szövegek fordításánál felettébb ügyeljünk az egyszerű megfogalmazásra. Egy rossz értelemben szokatlan mondatszerkezet a teljes üzenetet tönkreteheti, mert a befogadó ahelyett, hogy az üzenetre figyelne, azon gondolkodik, miért így mondtuk.

A befolyásolási szövegek közé sorolom itt a reklámszövegek, belső dokumentumok, befektetői tájékoztatók, PR–szövegek mellett a pályázatokat és általában az üzleti ajánlatokat is. A pályázatok a bírálókat kívánják befolyásolni, azt sugallják, hogy az élvonalba tartozik a pályázat beadója, és érdemes a projektet támogatni. Az üzleti ajánlatok abban különböznek, magyar német fordítás hogy azok nem társadalmi hasznosságot próbálnak igazolni, hanem egyéni hasznosságot – azt, hogy a címzett jól jár, ha elfogadja az ajánlatot.

Befolyásolási szövegeknél nagyon fontos a terminológia, mert az üzenetet sok esetben csak nyelvi elemek közvetítik. A szervezetről „sokat elárul”, hogy milyen szavakat, kifejezéseket használ. Fukar vagy gazdaságos, HR–vezető vagy személyügyi igazgató, CEO vagy igazgató, hogy csak a legtriviálisabb példákat említsük... Bár kevés olyan szervezet van Magyarországon, amelyik tudatos terminológiai politikát folytat, ha a fordító nem a megszokott terminusokkal fordít, az feltűnik a megrendelőnek. Ha meg kívánjuk tartani a megrendelőt, érdemes értéknövelt szolgáltatásként terminológiát kialakítani a számára.

Leíró szövegek: Furcsának tűnhet, hogy angol videofordítás ár ft most jutunk el abba a kategóriába, ahová a közgazdaságtan, azaz a mikro– és makroökonómia tartozik. Általában minden közgazdász egyetért abban, hogy a közgazdaságtannak gyakorlati haszna nincs több, mint az, hogy alakítja a gondolkodást. A mikro– és makroökonómia ugyanis teljesíthetetlen peremfeltételek mellett működő modelleket használ. E tudományág központi kategóriái a kereslet, a kínálat és az egyensúly. A közgazdaságtan a racionális döntések tudománya, nincsen benne jó és rossz megoldás, hanem adott feltételek mellett optimális megoldást lehet elérni –gyakran akár német magyar bizonyítvány fordítás több optimális megoldás is lehetséges. A közgazdaságtan „szépsége”, hogy ha mondunk egy állítást, és azt bizonyítjuk, általában az ellenkezőjét is be lehet ugyanazokkal az eszközökkel bizonyítani.

A közgazdászok számára a translation hungarian english district 10 közgazdaságtan elsősorban a gondolkodás iskolája.

A kereslet és kínálat egyensúlya, a szabad verseny vagy éppen az állami beavatkozás fontossága minden közgazdász gondolkodásának mélyrétege. A közgazdaságtan racionális, semmi meglepő nincsen benne, és a közgazdászok szeretik döntéseiket hasonló logikával alátámasztani. Ugyan előfordul, hogy váratlan, meglepő fordulattal találkozunk a fordítás során, official hungarian translation district 19 de általában (természetesen létezik ebben a szakmában is egy nem túl tehetséges réteg) ezekig didaktikusan jut el a szöveg, minden állítás meg van indokolva. Ilyen logikával a tudományos szövegeken kívül főleg makrogazdasági és vállalati elemzésekben, piackutatásokban, felmérésekben, esettanulmányokban találkozunk. Általában ezt a stratégiát kell követni felhívások, tenderkiírások esetében is.

Mivel a gazdasági hungarian legal translation budapest szövegek ugyanolyan szerteágazóak, mint a gazdasági élei – a pénzügyi szféra, a termelő– és szolgáltató szféra, az állami szféra és még a magánszféra is része –, a gazdasági fordításra senkit nem lehet elméleti fejtegetéssel megtanítani. Bemutattuk azonban, hogy mely szövegek esetén muszáj megismerni a forrás– és célnyelvi kultúra intézmény– és jogrendszerét, és melyek esetén nem. A gazdaság nem változik gyorsan, bármennyire is így gondolnánk. A technológia igen, ahogyan azt Carl Shapiro és Hal Varian is megfogalmazták Information Rules című könyvükben. Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx 18–19. századi elméletei a mai napig megállják helyüket, ugyanúgy, mint John Maynard Keynes vagy Milton Friedman 20. századbeli gondolatai. Az, hogy most éppen globalizáció vagy nemzetgazdaság van, csak a felszín. Ezeknek hungarian english specialized translator budapest elég csak a terminológiájával tisztában lenni. A vállalati formák sem alakultak át teljesen az idők során. Ami megváltozott, az a kommunikáció, a marketing és a menedzsment, az információról és annak értékéről alkotott elképzelés, de ezek elválaszthatatlan részei mindennapi életünknek.

Talán jót tesz, ha a Figyelőn és a HVG–n kívül, ha már többször fordítottunk gazdasági szövegei, egyszer végigrágjuk magunkat egy közgazdaságtan tankönyvön is, legyen az akár Samuelson: Közgazdaságtan című könyve, akár a mai egyetemi (vagy akár középiskolai) mikro– és makroökonómia könyvek.

Érdemes egyszer belenézni egy hiteles angol fordítás kerület marketingkönyvbe is, mondjuk Philip Kotler könyvébe, hogy megértsük, a marketing sem más, mint az, hogy megpróbálunk minden lehetséges befolyásoló tényezőt összeszedni, egymásra hatásukat logikusan átgondolni. Segítenek a Magyarországon megjelenő idegen nyelvű gazdasági lapok is, mert láthatunk egy lehetséges – és általában elég jó – verziót a magyar gazdasági rendszer idegen nyelvű ábrá-zolására.

A Financial Times–szal azonban vigyázzunk! Az, hogy például a tőzsdével kapcsolatos közleményeket nem biztos, hogy le tudnánk fordítani, nem feltétlen a mi képességeink hiányát jelenti – elképzelhető, hogy a magyar pénzügyi rendszer nem kompatibilis az amerikaival ...

Kleine Teile der gesamten Weltbevölkerung ausgenommen, ungarisch deutsch übersetzung 9. bezirk braucht man nicht alle ihre Muttersprachen zu lernen, um mit ihnen in Kontakt zu treten. Lernen muss man alle ihre Verkehrssprachen - die Sprachen, die Nicht-Muttersprachler benötigen, damit sie mit muttersprachlichen Verwendern einer dritten Sprache kommunizieren können. beglaubigte zeugnis übersetzung budapest Es sind insgesamt etwa SO Sprachen, die zu diesem Zweck irgendwo auf der Welt eingesetzt werden. Da diese Verkehrssprachen zugleich aber die Muttersprachen von (in der Regel sehr großen) Gruppen sind und da viele Menschen mehr als nur eine Verkehrssprache sprechen (die ihre Muttersprache sein kann oder auch nicht), braucht man nicht alle 80 Verkehrssprachen zu lernen und kamt trotzdem mit den meisten Menschen auf német szakfordítás diesem Planeten kommunizieren. Ganze neun genügen - Chinesisch (1,3 Milliarden Benutzer), Hindi (800 Millionen), Arabisch (530 Millionen), Spanisch (350 Millionen), Russisch (278 Millionen), Urdu (180 Millionen), Französisch (175 Millionen), Japanisch (130 Millionen) und Englisch (etwas zwischen 800 Millionen und 1,8 Milliarden) und man kann mit mindestens 4,5 Milliarden und vielleicht sosar 5,5 Milliarden Menschen, das heißt mit etwa 90 Prozent der gesamten Weltbevölkerung. zumindest passable Alltagsgespräche fuhren, wenn auch vermutlich keine eingehenden Verhandlungen oder tiefgründige intellektuelle Debatten. beglaubigte ungarisch übersetzung 10. bezirk (Die verblüffende Schwanklingsbreite bei der geschätzten Zahl derer, dieEnglisch sprechen«, verweist auf die Schwierigkeit, dass wir nicht genau angeben können, wasEnglisch sprechen« bedeutet.) Fügen Sie noch Indonesisch (250 Millionen), Deutsch (185 Millionen), Türkisch (63 Millionen) und Suaheli (50 Millionen) hinzu, um das Bäckerdutzend vollzumachen,4 und Sie sind außerdem in ganz Nord- und Südamerika, im Großteil Europas vom Atlantik bis zum Ural, im großen islamischen Halbmond von Marokko bis Pakistan, in einem Gutteil Indiens, einem Streifen Afrikas und im Großteil des dicht besiedelten Ostasiens sprachlich Herr der Lage. Was wollen Sie mehr?5 Übersetzer ab\ Auftritt der Sprachtrainer! übersetzung ungarisch preis ft eur Die auf der Sprachenbühne agierende Truppe wäre mehr oder weniger identisch, deshalb ginge der Nettoverlust an Jobs weltweit wahrscheinlich gegen null.

Wenn 13 Sprachen unpraktikabel sind, warum dann nicht alle Menschen dieselbe Sprache lernen lassen? Für die Römer lag das nahe; sie machten kaum Anstalten, die Sprachen der zahlreichen Völker zu lernen, die sie erobert wirtschaftsübersetzung ungarisch deutsch budapest hatten, abgesehen vom Griechischen als der einen wichtigen Ausnahme. Den Römern der Antike lässt sich nicht nachsagen, dass sie Etruskisch, Umbrisch oder die keltischen Sprachen der Gebiete erlernt hätten, die heute Frankreich und Großbritannien sind, auch nicht etwa die germanischen Sprachen der Stämme an den nordöstlichen Rändern des römischen Imperiums oder etwa die semitischen Sprachen der Karthager, die sie von der Landkarte ausradierten, oder die ihrer Kolonien in den Regionen rings um das östliche Mittelmeer und das Schwarze Meer. Wurde man von den Römern erobert, lernte man Latein - und fertig. Langfristig sorgte die sprachliche Vereinheitlichung des Reichs dafür, dass die Schriftform der Sprache der Römer zum wichtigsten Träger interkultureller Kommunikation in Europa wurde - und zwar über ein budapest bezirk übersetzungsbüro Jahrtausend nach dem Ende des römischen Imperiums hinaus. Die imperiale Blindheit für die Besonderheiten anderer war für Europa ein großes Geschenk.

Eine sprachliche Vereinheitlichung mit vergleichbar großer Folgewirkung hat sich in den letzten 50 Jahren auf den meisten Wissenschaftsgebieten vollzogen. Viele Sprachen haben zu unterschiedlichen Ungarisch Übersetzung von Führungszeugnissen Zeiten als Träger des wissenschaftlichen Fortschritts gedient: Chinesisch, Sanskrit, Griechisch, Syrisch. Latein und Arabisch vom Altertum bis zum Mittelalter; gefolgt von Italienisch und Französisch in der europäischen Renaissance und der frühen Neuzeit. Zwischen 1760 und 1840 machten die Schriften der beidenVäter der organischen Chemie«, Torbern Olof Bergman und Jöns Jacob Berzeiius, Schwedisch zu einer Sprache der Wissenschaft, als die sie etwa 100 Jahre lang einen geachteten Platz einnahm. Englisch und Französisch wurden auch weiter für verschiedene Disziplinen verwendet, doch im 19. Jahrhundert erschien mit der neuen, von Justus von Liebig und anderen entwickelten Chemie Deutsch auf der Bühne. Dmitri Mendelejew, der Entdecker des Periodensystems der Elemente, trug im ausgehenden 19. Jahrhundert dazu bei, das Russische unter den internationalen Wissenschaftssprachen zu etablieren. Noch zwischen 1900 und 1940 wurden neue wissenschaftliche Forschungsergebnisse weiter fordítás angol ár ft auf Russisch, Französisch. Deutsch und Englisch - häufig in starker Rivalität zwischen diesen Sprachen - publiziert (Schwedisch war von der Landkarte der Wissenschaftssprachen inzwischen wieder verschwunden). Der Missbrauch der Wissenschaften durch die Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 diskreditierte auch die von ihnen verwendete Sprache. Mit dem Fall Berlins 1945 begann das Deutsche seinen Status als wissenschaftliche Weltsprache német fordítóiroda budapest einzubüßen-und viele führende deutsche Wissenschaftler, die kurz darauf natürlich nach Amerika und übersetzung ungarisch beglaubigt Großbritannien geholt wurden, wirkten anschließend als Englischsprecher. Das Französische erlebte einen langsamen Niedergang und das Russische, das nach dem Zweiten Weltkrieg seine Stellung zunächst ausbaute und aus politischen Gründen während des Bestehens der UdSSR gepflegt wurde, geriet ab 1989 als Wissenschaftssprache außer Gebrauch. Bleibt das Englische. Englisch ist die Wissenschaftssprache, und das weltweit; akademische Zeitschriften, ob in Tokio, Peking. Moskau, Berlin oder Paris erscheinend, sind német fordítás 9. kerület mittlerweile durchgängig auf Englisch oder enthalten englische Übersetzungen neben anderssprachigen Texten. Überall hängt das wissenschaftliche Fortkommen davon ab, dass man auf Englisch publiziert. In Israel, so wird erzählt, würde heute an der Hebräischen Universität Jerusalem nicht einmal Gott persönlich promoviert werden, egal in welchem Fachbereich. Und warum nicht? Weil er nur eine Publikation vorzuweisen hat - die nicht einmal auf Englisch verfasst ist. (Ganz glauben kann ich die Geschichte nicht. Die Tatsache, dass die fragliche Recht Ungarisch Übersetzung Publikation in englischer Übersetzung vorliest und sogar als Taschenbuch erhältlich ist, wiegt gewiss schwerer als die Bedenken des Promotionsausschusses.)

1 2 3 4 5