Informatikai szakszövegek fordításának sajátosságai

főnevek ragozása német

Ugyan az informatikai fordítást legtöbben a műszaki fordítások köze sorolják, mégis talán ennek a területnek van a műszaki fordításon belül a legtöbb specialistája. Mi teszi az informatikai fordításokat olyan különlegessé?német fordítóiroda magyar 19. ker

Az informatikai szövegek többsége szoftverrel vagy rendszertervezéssel foglalkozik, a hardvert éppen csak érinti. A számítógépek megfelelően moduláris felépítésűek ahhoz, hogy a hardver tényleges felépítésével – például a mikroprocesszorok kialakításával – csak egy nagyon szűk réteg foglalkozzon, a többieknek elég tudni, mi az alaplap, milyen processzorok, bővítőkártyák, konfigurációk léteznek, és ezek között mi a különbség. Ebben a cikkben helyhiány miatt a hard-verrel kapcsolatos fordításokról nem esik szó.nyelvtörténet német

Mivel a szoftverek és rendszertervek általában nem kifejezetten informatikusok vagy programozók részére készülnek, a szövegek többségére, még az ártatlannak tűnő leírásokra is jellemző a befolyásolási szándék. A nagy gyártók célja terméküket megkülönböztetni más gyártók termékéitől, és ezért gyakran ugyanazt a fogalmat különböző hangzatos nevekkel illetik. Ez a megkülönböztetési tendencia nem csak a programok felépítésében, hanem a nyelvhasználatban is látszik, és ez a fordítások esetén még inkább felerősödik: míg egy Windows–felhasználó varázslót használ, ha a beállításokat sorban akarja elvégezni, egy Linux–felhasználó tündért, és míg a Windowsban egy fájlt meg szoktunk találni, a Macintosh ope-rációs rendszerén megleljük. (Megjegyzem, nekem a MacOS magyar fordítása sokkal szabatosabbnak tűnik, mint a Windowsé. Nem ismerem a készítőjét, de ha olvassa, fogadja gratulációmat!)

A szoftverekhez általában sok szöveg tartozik, mivel nem szakértőknek készülnek, és működésük nem mindenki számára egyértelmű. Érdemes ezeket a szövegeket kettéválasztani; egy részük a szoftver szerves része, más részük a szoftverhez tartozik. Ez az elválasztás praktikus célokat szolgál, a fordító számára a szoftver szerves részét képező szöveg „szentírás”, míg a szoftverhez tartozó szöveg kevésbé fontos. A szövegeknek nem csak a belső konzisztenciája, következetes szóhasználata a fontos, hanem a külső konzisztencia is, azaz a többi hasonló témájú szöveghez is igazodni kell. Ne feledjük, hogy míg a tudomány sok egymástól független, gyakran egymással versengő tudós szóhasználatait alkalmazza, a tech-nikánál általában a gyártónak van saját, cégre vagy termékre nézve kötelező terminológiája – ha az adott gyártó most akar betörni a magyar piacra, a mi feladatunk ezt megalkotni.hivatalos német fordítás ár Ft

A szoftver szerves részét képező szövegek egy része a „szoftverbe van égetve”, és ez a fordítók számára nagy kihívást jelent: ezek több nyelvre fordítása a lokalizáció.magyar-német fordítás xix ker ár Ft

Az informatikai szövegek többsége tehát egy vagy több terméket népszerűsít. Mielőtt elkezdenénk fordítani, a következőket kell felmérni:hivatalos német fordítás ár ft

A szöveg milyen operációs rendszerhez kapcsolódik? Az operációs rendszer a számítógépet működtető alaprendszer, ami legtöbbször meghatározza a ráépülő szoftver kinézetét, felépítését, és sokszor bizony a logikáját is. A felhasználó, aki hozzászokott egy operációs rendszerhez, nagyobb könnyedséggel kezeli az operációs rendszerre írt szoftvereket, mint az, aki még soha nem látta előtte azt a rendszert. Ennek a szövegben is tükröződnie kell: a magyar szövegben alkalmazzuk az operációs rendszerhez kapcsolódó stílust és kifejezéseket! Vannak operációs rendszerek, amelyeknek kiforrott a magyar terminológiája (Microsoft Windows, MacOS, a Linux is, bár kicsit kevésbé), és vannak olyanok, amelyeknél ez a terminológia nem igazán alakult ki (AmigaOS, BeOS, MorphOS stb.) – de ezeknél is figyelembe kell venni az operációs rendszer magyarítását. Ne feledjük, hogy léteznek „kis” operációs rendszerek is, például kézi számítógépekre a Symbian vagy a Windows CE. Ha a szövegből nem derül ki a rendszer, kérdezzük meg a megrendelőt!übersetzungsbüro ungarisch deutsch

A szövegnek vannak–e előzményei? Előfordul, hogy olyan szöveget kapunk fordításra, amelynek egy részét már lefordították – például egy program 2.0 verziójának súgóját. Ha van előzménye, próbáljuk meg beszerezni! A legjobb, ha fordítómemóriában megvan a korábbi szöveg. Ma csak a forrás– és célszöveg van meg, fordítómemóriát szövegszinkronizálási eljárással (alignment) építhetünk belőle.stadtführung budapest deutsch

Vannak–e párhuzamosságot mutató szövegek? Informatikai szövegeknél fokozottan előfordul, hogy nagyon gyorsan nagy mennyiségű szöveget kell lefordítani (mivel a technológia gyorsan avul), ezért a megbízó több fordítónak vagy akár fordítóirodának adja ki egy anyag különböző részeit. A koordinálatlan informatikai fordítás gyakran élvezhetetlen akkor is, ha az egyes részek önmagukban nem kifejezetten rosszak. Fontos például, hogy a felszólítások némileg egységes szerkezetet mutassanak (pl. használjuk/használja), hogy a képernyőn megjelenő feliratok hány nyelven jelennek meg (meg kell határozni, hogy csak az angolt, csak a magyart, vagy mindkettőt leírjuk, és a kettőt milyen sorrendben, hogyan szedjük) stb.ungarisch anreden

Van–e a terméknek lokalizált változata? Melyik változattal foglalkozik/foglalkozzon a szöveg? Bizonyos esetekben a programok lokalizált változata nem csak a feliratokban, hanem például a parancsokban is különbözik.

Kinek szól a szöveg? A Microsoft Press rendszergazdáknak szóló könyveiben a következő felhasználói szinteket különíti el: Senior IT Decision Maker, Line of Business, IT Decision Maker, IT Implementer, Corporate IT Developer, IT Web Developer, Beginning IT Professional. Ehhez jön még legalább háromféle felhasználó: az, aki a szoftver témájához jól ért (például egy termelésvezető a vállalatirányítási rendszer termelési moduljánál), az, aki a szoftverek kezeléséhez jól ért, és a kezdő. Ugyan az eredeti szöveg is általában figyelembe veszi a felhasználói szintet, fordítóként ezt még jobban felerősíthetjük: törekedni kell arra, hogy a fel-használó számára jól emészthető szöveget adjunk.ungarisch deutsch zeugnis übersetzung

Vannak–e a szövegben oda–vissza hivatkozások? Nem kifejezetten informatikai–szöveg–specifikus, de figyelnünk kell arra, hogy ha valamit egyszer elneveztünk valahogy – például egy fejezetnek vagy ábrának címet adtunk –, az a későbbiekben is úgy jelenjen meg. Kifejezetten informatikai hivatkozás viszont egy példaprogram vagy programozási nyelvi referenciaanyag, aminél tudni kell, mit akarunk fordítani és mit nem.ungarisch übersetzung preis eur

Mi fordítandó, mi nem fordítandó? Az informatikai szakszöveg fordítása mindaddig nem különösebben nehéz, míg tudjuk, mit kell, és mit nem kell fordítani. Ám ha egy profi felhasználónak szól a szöveg, gyakran belekerül különösebb magyarázat nélkül egy–egy programsor, aminél nem tudjuk eldönteni, mit kell fordítani és mit nem. Ha például azt látjuk egy Microsoft Excelről szóló szövegben, hogy SUM(F1:F12), akkor ha a magyar lokalizált változatot kell követnie a fordításunknak, a SUM–ból SZUM(F1:F12) lesz. Az MS–DOS parancsait ugyanakkor nem fordították le – a CD–ből (change directory) nem csináltak KV–t.deutsch ungarisch fachübersetzer

Mielőtt nekikezdünk a fordításnak, főleg, ha kezdők vagyunk az informatikai szakszövegek területén, készítsünk a fenti kérdésekre adott válaszokból egy listát, és térképezzük fel, hogy milyen szövegek kapcsolódhatnak a jelen megbízáshoz. Érdemes a listát jóváhagyatni a megbízóval is, és még a munka elvállalása előtt meg kell határozni a fordítás adaptálását. A fenti kérdések részben már az adaptálással voltak kapcsolatban – például milyen nyelvű verzió(k)hoz („locale”–ékhez) készüljön a szöveg, mi az, amit nem kell fordítani stb. Adaptálásnál merül fel például az a kérdés, hogy ha nincs egy adott szoftvernek magyar verziója, de a szöveg képernyőn megjelenő elemekre hivatkozik, mi a teendő? A szövegből a hozzárendelt funkció bizonyos esetekben ugyan kiderül, de előfordul, hogy a parancsnak, menüpontnak stb. a neve annyira beszédes, hogy a szöveg szerzője nem tartja fontosnak kifejteni, mit takar. német fordítóiroda kőbánya

A legjobb megoldás a lokalizálatlan termékekről szóló ismertetők fordításánál az, ha zárójelben a képernyőn megjelenő felirat neve után mindig odatesszük a fordítását. A képernyőn megjelenő felirat alatt nem csupán azt értem, ami eleve ott van a képernyőn, és mi csak kiválasztjuk, hanem azt is, amit mi magunk írunk be. Ez a megoldás ismét konzisztenciai problémát jelent: egy adott szövegnek csak egyetlen fordítása legyen. Ekkor fordításunk akár a későbbi lokalizáció alapjául is szolgálhat. Ha a konzisztencia ezen a ponton sérül, akkor sincsen nagy probléma, mert ez értelmezés, nem pedig funkció.

hivatalos német fordítás pesterzsébet