Második rész
 
  Ez a CD anyagának rövidített változata
                                        By Attila Foldes (Translated by Julia Weaver)  

Az elõzõ részben áttekintettük a lehetõségeket hogyan lehet kapcsolatot teremteni idegen intelligenciákkal.   
Tudjuk, hogy a rádió üzenet, vagy az ûszondák nem alkalmasak évmillós üzenetek küldésére. Itt, most a Marson talált üzenet lényegét közlöm.   
Képekben, magyarázatokkal mutatom be a rendszert. Ez az üzenet legalább 100 millió évvel ezeleött készült, amikor még minden földrész egyetlen Pangea nevû szárazföld volt.   

 
 
A Mars 520 000 km távolságból ahogyan a Voyager látta. Az egyenlõszárú háromszöget a négy nagy vulkán alakította ki, mely a képen  jól látható.   
Az üzenet lényege ebbe a "négyoldalú" háromszögbe van kódolva.                                   
 
65 millió évvel ezelõtt a vulkánok már majdnem készen várták, hogy a 15-20 cm-es kis cickányból (az emlõsök õse) ember legyen és felfedezze ezt az üzenetet.

Ahogyan az ember képekké alakította a csillagos eget ('oroszlán', 'Orion', 'Kaszás','Göncöl',stb), úgy várhatjuk, hogy az üzenetek is képek formájában érkeznek.
Az is valószínû, hogy egy nálunk fejlettebb intelligencia olyan szinten üzen, amit egy kozmoszba éppen kilépõ technikai felkészültségû intelligencia meg is tud fejteni. Az üzenõk tehát lehetnek sokkal fejlettebbek is mint mi most, és "leereszkedtek" hozzánk. De úgy tûnik, nekünk ez is sok.
De mindez azt is jelenti, hogy minden civilizációnak végig kell mennie a fejlõdés útján. Ennek csak egyik állomása a kozmoszba kilépés. És mások is hasonlóan gondolkodnak, mint mi.
Ne csodálkozzunk tehát ha hasonlóan gondolkodnak, de mégis másként. A mi aranylapra karcolt üzenetünk nehezen érthetõ az utca emberének , mert nagy a tudásbeli távolság a tudós és a hétköznapi ember között, ahogyan a mi tudósaink és a fejlettebb intelligencia között is. 
 
Nagyon fontos tudni:  
Azt eldönteni, hogy üzenet, vagy sem, most még nem kell. Az üzenet úgy van megfogalmazva, hogy sok oldalúan ellenõrizhetõ legyen, hogy ne tünjön véletlennek, vagy véletlen egybeesésnek.  
A szerkesztés, amelyet síkban kell majd elvégezni gömbre készült, melynek vonalait kell - mint egy szalagot - a gömbre helyezni. Ezt mind rajzokon mutatom be.  
A síkbeli vonal a gömbre borítva mindig pontosan a vulkán kráterében végzõdik.  
Ezekután természetesen gömbi számítással meg lehet határozni a vonal végzõdésének teljesen pontos helyét a kráteren belül.  
A szerkesztés önzáró, vagyis nem lehet csak egyféle képpen alkalmazni, és nem lehet hozzáadni, vagy elvenni vonalat. Ráadásul ezt a szerkesztést nem ismertük eddig a Földön.  
 
 
A Mars felszíne, ahogyan a svájci Hallwag cég térképe mutatja.     
     
     
Ez az az alakzat melyet fel kell ismerni.   
Az óriási vulkánokat látjuk.  
Átmérõjük 300-500 km, kürtõjük 60 km. A vulkánok minden más felszíni alakzatot elnyomnak a hatalmas háromszöggel. Mintha egy ledózerolt területre hegyeket építettünk volna. A térképen egy kis osztás 59,12 km.  
 
 
Kezdjük a megfejtést!!  
 A jobb láthatóság érdekében egy gömbi térképet használok. Késõbb látni fogjuk, hogy az egyenlítõ mai vonala 5-6 fokkal eltér az õsi iránytól.  A két 30°-os vonalat egyenlõ hosszúságúnak látjuk. És az is.  
Mivel az egyenlítõn vagyunk a térkép torzítása nagyon kicsi.   
A távolságok itt majdnem a valóságot mutatják. Mérje meg kérem. Használjon egy papírcsíkot és tollat. Az egyenes és a görbe közötti kis különbségeket a vulkáni kürtõk fedik le.
 

Nagyon fontos !!  
A rendszer minden része úgy épül fel, hogy a kapott adatok elsõ 3 számjegye minden esetben abszolút pontos, és minden adat legalább 3-szor meg van ismételve, mindig más-más formában.  Ez a tudatos cselekvést igazolja.
A számítások természetesen megadják a pontos értékeket. 
 Nézzük hát a szerkesztést.  
Egy kisebb háromszög épül fel a nagyból.  30° = 1773.6 km.  15° = 886.8 km.    A B oldal 10%-al kisebb, mint a C oldal.   
    
A C oldal tehát 13,5° hosszú, és ez 13,5X59,12=998,8 km. (Mivel tudjuk, hogy egy osztás a térképen 59,12 km, ezért mindent számolhatunk fokokban is.  
A Mars kerülete = 360°, ezért 360/12=30°. Vagyis a 30°= a Mars kerületének 12-ed része. Tehát a nagy és a most alakuló kis háromszõg is a Mars kerületébõl van levezetve.  


 Az 'A' oldal 10% -al  kisebb mint a 'B' oldal.      
    
 Kész tehát a kis háromszög. De mit jelenthet ?.  Próbáljuk újra építeni, de visszafelé.
12.15° x 1,111...=13,5°,   13,5 x 1,111...=15°  vagyis 10%-al nõtt az oldalak hossza.
Vegyük a "szemek" közötti 12,15°-nyi távolságot 1 egységnek. Ekkor az oldalak aránya így alakul: 1,   1,11111......,  1,23456.... ezt hatványként is felírhatjuk: 
1,1111...**0 = 1
1,1111...**1 = 1,111...
1,1111...**2 = 1,234...
Haladjunk tovább a hatványozással:
1,1111...**4 = 1,524...
1.1111...**8 = 2,32...
 
     VIDEO
 
A jobboldali vulkánt a NASA "szem"-nek nevezte el. Valóban úgy néz ki. Vegyük ezt csupán véletlennek. Igy aztán van egy NASA szem és egy másik baloldali szem. Ezek együtt egy tekintetet adnak. Nézzük ovább a szerkesztést.
 
 
    
A középsõ és a legalsó vulkán közepe és alsó pereme 9° és 10°. Ez ellenörizhetõ. De miért érdekes ez? Azért mert a kis háromszög oldalai is 10-al nõnek.  (Picture: Hallwag, Bern).   
     
     
A kis háromszög oldalai a (10/9) hatványaival nö, vagy visszafelé 9/10 hatványaival csökken. Mindjárt látjuk hogyan.    
      
10/9=1.11111..... végtelen szám, és  1.1111111x 1.1111111=   
= 1.23456787654321 ( 8 jegyig a számsor oda-vissza)     
 
 
Egy kis kitérõ a Marsi és földi méterek világába.  
 
 

A földi méter legyen   = ------------------------  1 m      
A marsi méter legyen = ---------- 0.532 m                
Mint láthatjuk a marsi méter kb. fele a földinek. Ez érthtõ, hiszen a Mars fel a Földnek.  
1 földi km = 1/0.532 kiloMars =1.879699 kM  (kiloMars)   
(Ha kihagyja, nem dõl össze a világ)

Bármilyen gömbön számolunk, ha 360°-os beosztást használunk akkor 9° mindig az adott gömb 1000 egységét (Pl.km) adja.   
Tehát: 9° a Földön =1000 km, és 9° a Marson 1000 kMars, mely 532 földi km.  

Továbbá:  
A Földön:1°=40000km/360°=111.111...km/1°,      
mert  111.111(km/1°) x 9°=1000 földi km  (Föld egység)    

A Marson: 1°=21283/360=59.12 földi km/1°,  59.12km/1°x9°=    
              =532 földi km=532x1.879699=1000 kMars. (Mars egység)    
 

Itt tehát egy univerzális kozmoszi állandót találtunk. Ezt az alsó vulkán helyzete jelöli ki. Ez bármelyi gömbön 1000 egység.  
 

Emlékezzünk:     
minden adatnak 3 szor kell elõfordulnia.    
Az alábbi képen a második elõfordulást látjuk. A Két vulkán között pontosan 1000 földi km a távolság. Ezzel az etalonnal mérhetjük a többi távolságot. 


Késõbb látni fogjuk, hogy a felsõ kis kráter mennyire fontos. A 1000 földi km-es etalon jelzi, hogy az egész rendszer a Földnek készült. A Föld 1000 km-e a mérce.

Gondolom elfáradt a sok szám miatt és egységben, de gondoljon arra, hogy a mi küldött aranylapunkon sokkal több egység van.
Minden eddigi eredmény a Mars kerületébõl lett levezetve.
 
          Nézzük a kis háromszög mondanivalóját

 
 
Emlékezzen a törvényünkre!!     
Az elsõ 3 számjegy mindig pontos!    

Az oldalak aránya:  
A = (40/36)**0 = 1.00       
B = (10/9)**1 = 1.11      
C = (10/9)**2 = 1.23      
Folytassuk.....       
D=(10/9)**4  = 1.524       
E=(10/9)**8  = 2.323       
F=(10/9)**16= 5.396       
Egy spirál irányát kapjuk.  
 

 
 
Nézzük mit jelentenek ezek a számok.  

A = 1.00 = Nap-Föld közepes távolság    
B = 1.11 = 0.387+0.723 = Nap-Merkúr + Nap-Vénusz közepes távolság összege
C = 1.23 = A számsor    
D = 1.524 = 1.524 Nap-Mars közepes távolság    
E = 2.323 = a kisbolygó övezet közepe

 
 
És mindez nem elég!   
Az  A=718.3 km a Logaritmus Naturálisz alapszámára utal, amely  e=2.7183 !!!     
Ez a mérnökök kedvenc száma.  Ez egy univerzális állandó.  
Kifejezhetjük tehát az A=718.3 (km)-t így is:  (e-2)x1000=718.3    
 
 A következõkben egy számunkra eddig ismeretlen szerkesztést közlök
     
Figyeljen fel arra, hogy ebben a bonyolult szerkesztésben   
megjelenik a 90°-os szög is. Számoljon utána.   
Megkaptuk a helyes egyenlítõt is.(Piros vonal)  

    
A helyesen felhelyezett hálózat 5-6°-al eltér a maitól.  
  
     

    
Az alsó vulkán peremét az új -10°-os vonal éppen érinti.  

  A teljes szerkesztés látható. A vulkánokat egy 30x30°-os négyzet folalja be. De csak a helyes hálózat esetén.  
 
Megkaptuk az õsi hálózatot a Mars felületén. De nem csak a Marson, mert egy minden gömbre érvényes szerkesztési eljárást is kaptunk. Megindulhat a Mars történetének megismerése.
És most egy pár 'megmagyarázhatatlan' történet. Felüdülésként.
Pár szót kell szólnom két különleges képletrõl, amelyek a világûr titokzattosságát mutatják.
Ezek annyira hihetelenek, hogy ki kell mondanom akár hiheti, de akár nem is, attól ezek még vannal.

Egy barátom telefonált 1991-ben. Közölte, hogy egy teraktoros elmondta neki, hogy egy éjszakai aratáson egy hatalmas UFO úszott a közelébe, majd alakok szálltak ki és felvitték a fedélzetre. Itt többek között rengeteg adatot képletet közöltek vele. Többek között egy négyzetgyökös képletet is. Elbeszélését magnõszalagra rögzítették és figyelmesen végighallgattam. A történetet eléggé zavartan - néha hezitáltan - adta elõ a traktoros.

 
Például ezt mondta:
"azt mondták nekem, hogy X négyzet osztva Y köbbel és utána mindig sok nulla, és ez mindig 024..024..024,
mindig nullahuszonnégy.Ez nagyon fontos. Ezt mondták."
Mivel az kizárt, hogy a traktoros barátom ismerte volna ezt a képletet elhatároztam ennek tanulmányozását. A képle matematikai alakban így néz ki:

                                            X**2 / Y**3 = 0.024024024024024024024.......

Ha most X-et vesszük egy bolygó keringési idejének és Y-t a bolygó legnagyobb távolságát a Naptól, akkor megkaptuk Kepler képletét, csak egy kicsit más formában. Ezt a traktoros barátom biztosan nem tudhatta. Hát akkor honnan szedte ?
A 0.024024.... egy bolygó helyét jelöli ki. Ez a képlet egy-egy bolygó univerzális örök állandó száma. Ezzel a bolygó helyzete meghatározható. HATÁROZZUK HÁT MEG MI IS ENNEK AZ ISMERETLEN BOLYGÓNAK A HELYÉT.

Tehát ha X=1234 nap, Y=398.93 km, akkor X**2/Y**3=0.024024
(Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a kis háromszög "C" oldala: (40/36)**2=1.234, és a nagy háromszög alsó vulkánjának közepe és alsó széle a 40° és a 36°-on van.)

A bolygó helye tehát a Naptól 398.93 km-re található. Elõvettem az atlaszomat és megnéztem hol van ez a pont.
Meglepõdtem. Ez a pont a kisbolygó övezet közepe. Ahol kisebb-nagyobb milliónyi bolygótöredék található. Talán a Mars Északi féltekéjét egy elszabadult kisbolygó pusztította le, és ezért vékonyabb a kérge ? Talán ezt üzeni a képlet?
Tehát a képlet kijelöli ezt a Földre is veszélyes övezetet. Erre hívja fel a figyelmet.

Traktoros barátom így folytatta:
"Ez nagyon fontos, gyök 365 az 5.25 -ön. Vajon ez miért fontos? Legyinthetnénk rá, mint sokan mások is. De én elhatároztam, hogy hiszek benne.
Ezt annyira fontosnak találták, hogy a kisujját szorították, hogy emlékezzen.
Nézzük hát, mi lehet?
Összehasonlíás céljából nézzük a Mars megadott kerületének 3 különbözõ hosszát:

C1 = 21,282.963 km a kis "e"-vel kifejezve          (K1= (e-2)x 1000x((9/10)**2)x2x12)
C2 = 21,283.2     km a közepes kerület a  NASA által
C3 = 21,285.25   km a UFO-ban kapott képlettel.
 
 C3 = 21,285.25 = 40 x   / 10000
                                       Ez  5321312.56 cm.  Az
                                      1000 kMars cm pontossággal .
                                       A térkép szerint:(9°x59.12 = 532.08 km)

Ez bizony elgondolkodtató.

És most térjünk vissza a szerkesztéshez.
 
Ezzel a bonyolult és mélyen átgondolt szerkesztéssel bemutatták a vulkánok rendszerét. A rendszer önzáró. Nem lehet egyetlen vonalat sem eltávolítani, vagy megváltoztatni.
A síkban elvégzett szerkesztés az A+B és B oldalakkal egy derékszögü háromszöget ad, a mely - mint szerkesztési segédletet - kell felhasználni a +10° és -10°-os szélességi vonalak szerkesztésénél.
  A szerkesztés A+B vonala metszi az egyenlítõ 0,0 pontját. Ezen a térképen a közepén, de  valójában alulról érinti.
Itt kívánom megjegyezni, hogy eredetileg a -10°-os, a 0°-os és a +10°-os vonalak alulról érintik a kráterek peremét.

Ha gumilapból kivágjuk a szerkesztett háromszöget, akkor az ráborítható a felszínre és a csúcsok mind az adott helyeken lesznek.
Ha a sugár, bármely gömbön R =((30° x 12) / (2 x Pi))°x(km,yard,inch etc.../1°)), akkor ezzel meg is jelöltük az egyenlítõ helyzetét a gömbön, és a vulkánok pontos helyeit is.

Minden kapott számunk valódi, igaz. Ahogyyan matematikai úton is ellenõrizhetõ a szerkesztés minden lépése. A vulkánokba kódolt üzenet világossáválik, ha az új, szerkesztett hálózatot alkalmazzuk. Ilyen véletlen nincs.
Minden számításuk, minden mérésük a Föld egyenlítõjének negyvenmilliomod részével, vagyis a méterrel történt. Ha a Marsot néznénk, akkor az 0,532 m-es métert kellene használnunk. Ez a marsi méter. De nem ezt használták, hanem a földi métert, mert az üzenet a Mars felszínén van, de a földi intelligenciának szól.
Minden képlet, a szerkesztés minden része fokokkal mérhetõ, számítható, és így mindenhol, minden intelligenciának érthetõ.
A Nap-Föld valós távolságot is méterben mérjük, de látni fogjuk, hogy ennek lekicsinyítése a Mars felszínére szintén méterben van (702,6 km). 
Ha a távolságok marsi méterben (0.532 m) lennének megadva, ezt a rendszert talán sohasem ismertük volna fel.
Mert mi be vagyunk állítva a föld méretébõl adódó méter általános használatára. Úgy tûnik minden feljövõ civilizáció várhatóan a saját bolygója méretébõl indul ki.
 
 

  
 
Ez az eredeti kisháromszög. Az A, B, C oldal hosszai - mint láttuk - többször is feltûnnek a szerkesztés folyamán. Ezzel kielégítik a legalább 3 különbözõ értelemben kell megjelenni a vonalaknak. A szemek közötti távolság adja a mércét, amellyel a szerkesztést elindítottuk.   
A=12,15° X 59,12 km/1° = 718,308km  
A szerkesztésben a 30°-os távolság (nagy háromszög oldalai) kétszer fordulnak elõ. Harmadszor is megtaláljuk majd egy következõ szerkesztésben.

A mi ûrszondáink viszik az aranylapba karcolt üzenetünket, melyek bemutatják a Naprendszerünket, és a bolygók sorrendjét, melyek a csillagászat alapadatai.A mi aranyos üzenetünkön a bolygók a Naptól egyenlõ távolságban vannak ábrázolva.
Nézzük hát hogyan odották meg ezt a kérdést az üzenõk.
  
Jegyezzük meg:  
A Csillagászati Egység (CsE) =Nap-Föld távolság.=1  
Merkur       = 0,387 CsE  
Vénusz       = 0,723 CsE  
Mars          = 1524 CsE
    
 Adjunk a vulkánoknak csillagászati neveket:
 

Az elõzõ képen fennt egy kis vulkánt jelöltem be.(50-60 km-es). Ez a Radián vulkán, mert a radián szög kijelölését segíti.  

(Hallwag,Bern).

Mielõtt bárki is belekezdene a vulkánok vadászatába, megjegyzem, hogy ezen a hatalmas,
3000 km2-es területen csak 13 vulkán van.
Ez a kis Radián vulkán pontosan 30°-ra, 1773,6 km-re van a Föld vulkántól. A Vénusz vulkántól pedig - lássunk csodát - pontosan 1000 km-re. Megtaláltuk a 30°, és az 1000 gység harmadik elõfordulását is. Az 1000 km azért fontos, mert ezzel a mércével mérve pl. az A távoságot, megkapjuk a 718 km-es távolságot. És minden távolság mérhetõ ezzel a mércével.  
 
Most pedig egy kicsit nehezebb kirándulád lövetkezik. Ha az iskolában megutálatták a matematikát, akkor csak a fehér szöveget olvassa el.
Az 1000 egységet így is kifejezhetjük, fokokban:
1000 egység fokokban = (2 RxPi x ((36/40)**2) x (180/Pi)/24)/(e-2) = (2R xPi x 0.81 x 1rad/24)/0.7183= (360 x 0.81 / 24)/0.7183 = 16.91493805°
Mindenkor: e = 2 + (12.15° / 16.914938° ) = 2.7183 = Log.Nat..
Tömören:
D=(1000egys)= *********************************************(16.914938° hosszú, sárga vonal)
A=(718.3egys)= ****************************(12.15° hosszú, lásd kis háromszög, 'A' oldal)

A/1000° = 12.15°/16.914938° = 0.7183 (mindnhol, mindig nnyi. Nézd a kisháromszög 'A' oldalát)
A kis 'e'=2.7183. Ez a szám az univerzum bármely pontján ennyi !! A kisháromszögben erre a számra utaló távolság 718,3 km, vagyis teljes pontossággal az 'e' tizedes része. Ezt a gondolkodást a tudományos élet nem fogadja el, mert az almát nem lehet a körtével összehasonlítani. De esetünkben az idegenek nem így gondolkodnak. Az idegenek azt mondjdák: az mindegy, hogy milyen fáról szedtük a gyümölcsöt, ha mi csak a súlyát mérjük és mindkettõ ugyanannyi.
A mi esetünkben pl. az 1000 km= 16.914938° x 59.12 km/1° = 1000 km
Látható, hogy az 1000 km-t fokokban is lehet kódolni.

Az “A” =718,3km és a sárga vonal, 1000 km.
Ezek, mondhatjuk, kõbe vésett alapadatok.

 Ha a fenti okfejtés túl komplikált lenne, ne aggódjon, mindebbõl csak annyit kell megjegyeznie, hogy az 1000 km=16,914938° távolságot szorozzuk a Mars 1°=59,12km számával, akkor megkapjuk az etalont, az 1000 km-t. (16,914938°X59,12km/1°=1000km). Ez a számítási mód viszont minden gömbre (bolygóra) érvényes. 
 

Mivel a Mars felszínén a sárga vonal  földi 1000 km-ben van megadva, ez azt jelenti, hogy ez az üzenet biztosan a Földnek szól.
De az 1000 egység (km, vagy kMars) második megadása az alsó nagy vulkán közepe és a középsõ vulkán közötti 9°-os távolságnál is megtalálható. Bármely bólygó 9°-a pontosan a bolygó 1000 egysége, mint említettem. (De csak, ha 360°-os hálózatot teszünk a felületre.) A Föld esetében a kerület 40000 km. 40000/360=111,111....km/1°, ezért  111.111km/1° x 9°=1000 km. De a Mars a Földnek csak fele, ezért a Marsnál:
kerület=21283 km. 21283/360°=59,12 km/1°.  Tehát a Marson 9°=9° x 59,12 km/1°=532,08 km.

Ha nem értene mindent, sebaj, én sem értettem igazán csak 20 év után.
A megszámlálhatalan sok szám és újszerû, nem földi, megoldások tömege található. Egy újfajta geometrikus szemléletet kellett kialakítani magamban. Elõször csak földi kilométerben számoltam mindent, mert ez a Föld nagyságából ered. A Nap-Föld valós távolság is km-ben van megadva. 149 590 000 km. Ezt - mindjárt látjuk - lekicsinyítették egy szerkesztés részeként 702,6 km-re a Mars felületére . Ha nem km-ben számoltak volna, akkor 1 kMars 532 Mars méter lett volna és soha fel nem ismerhettük volna a rendszert, mert a Nap-Föld távolság 149 590 000 x 532 kMars lett volna.

Nézzük meg ezután hogyan kódolták be a Nap-föld távolságot, összekombinálva a Radián szöggel, a Nap-fold és a Nap-Mars középtávolsággal. Szinte hihetetlen.

Nézze meg ezt a képet. A Képen egy fekete vonallal kihúzott háromszög látható.  Az elõbb tárgyalt 1000 km-es kék vonal is látható. Az egyenlítõ futása megegyezik a háromszög alsó befogójával. A +10°-os vonal a Vénusz vulkán alsó peremét érintve metszi a háromszög jobboldali befogóját. A  bal alsó szög 1 Radián=180°/Pi=57,285..°.
De nézzük a jobboldali ferde befogót. A  +10°-os szélességi vonal kétfelé osztja. Egy 10°-os és egy 15,24°-os szakaszra. Nyugodtan csodálkozhatunk, mert a Nap-Föld távolság 1 és a Nap-Mars távolság 1,524. Tehát e két adat 10 szeresét mutatják, hogy láthatóan ábrázolható legyen. Ha 2,524°-os lenne a háromszög oldala, az a térképen csak 1 cm körüli lenne, és nem lenne mérhetõ. Vajon mennyi a baloldali átfogó hossza ? Megint csodálkozhatunk. Pontosan 30°. Tehát a nagy háromszög oldalainak 30°-os értéke itt található harmadik ismétlésben. Ha a matematika pontosan számított értékét vesszük, akkor az 1 radián csak 0,9997-nek adódik. De ez a pontosság messze elég, mivel az egész üzenet az elsõ 3 számjegy abszolút pontosságán alapul.
De a 10 fokos szélességi vonal a 30°-os egyenest is kétfelés osztja. Mégpedig a fehér egyenesre, amely pontosan 702,6 km. Hogyan lehet ez a Nap-Föld távolság kicsinyített mása ?
 
Mivel a Föld a Nap körül egy kissé elliptikus pályán kering, ezért a csillagászok egy középértéket vettek alapként.
Ez 149 598 000 km. A továbbiakban ezt használom, mint csillagászati egységet. Rövidítve:CsE.
 

A mi szerkesztésünkben és számításainkban a 149,6 millió km a felszínre kicsinyítve, mint 702,6 km jelenik meg. 

A Mars kerülete: C = 59.12km/1° x 360° =21283.2 km (a térkép adatai szerint.
A közepes sugarat használva: 149 598 000 / (21283x10) = 702.6 (elsõ 3 jegy pontosság!)
Ha a Mars kerületének 10 szeresével egyenlõ nagyságú gömböt végig gúrítanánk a Nap-föld közepes távolságán - a 149,6 mill.km-en - akkor az pontosan 702 -ször bukfencezne rajta.
A 149 600 000 km és a Mars kerülete között  (21283x10x702.6) szám van. A tizedesekben kisebb eltérés lehet, de az elsõ 3 számjegy minden esetben abszolút pontos.
 
Ez azt jelenti, hogy a Marsra kicsinyített Nap-Föld távolság a valós, igazi Nap-Föld távolságból van levezetve.
 

A Föld és a Mars össze lett kötve a Nap-föld távolság egy kis darabkájával. Ezek a megoldások távol állnak a mi gondolkodásunktól. Minél képzettebb valaki, annál erõsebben tiltakozik ellene. Pedig elõbb-utóbb el kell fogadni.
 
A képen láthatjuk:     

- a kicsinyített Nap-Föld távolságot(10°, mely 1 CsE)  
- a Nap-Mars távolságát (15.24°=1.524 CsE)     
- az 1 radián szöget (bal alsó sarokban)  
- a 30°-os hosszúságú vonal 3. megjelenése   
Osszuk el a nagy háromszög 1773.6 km-es (30°-os) oldalát a rajzon kapott 702,6-os számmal: 1773.6/702.6=2.524.   
2,524-et kapunk, mely 1+1,524. De tudjuk, hogy a Nap-Fóld távolság mindig 1 és a Nap-Mars távolság pedig 1,524.   

Mint már említettem a csillagászok a Nap-Föld távolságot használják mércének, ezért a 149,6 millió km-t vették 1-nek. A Mars 1,524 Csillagászati egységre van a Naptól. A Mars tehát kb. másfélszer messzebb van a Naptól, mint a Föld.  
 

 
A 30°-os vonal szakaszt a 702,6 km két részre osztotta. Ha a 702,5 km-t 1 csillagászati egységnek nevezzük, akkor az egyenes további hossza 1,524. Az egyenes tehát az 1+1,524 = 2,524 csill. egységeket jeleníti meg. Nézzük meg ezután a nagy háromszöget, amelynek két oldala szintén 30°-os hosszúságú.

    A térképen a Mars felszínén ábrázolt csillagászati adatok láthatók.
 

A baloldali egyenes felosztását (1 és 1,524) az elöbb szerkesztettük. Most ide helyezhetjük.
Ezen azoldalon a két "élõ" bolygó helyezkedik el. A Föld (1) és a Mars (1,524).
Vajon mi van a másik 30°-os egyenesen.
Ha megnézzük a térképet a Merkúr bolygót is megtaláljuk(Jovis Tholus). Ennnek elhelyezkedése az Olympic Mons (Nap) és az Ascraeus Mons (Vénusz) közözött látható, mint a valóságban is. Ezen az oldalon tehát a két "halott" bolygót látjuk (Vénusz, Ascraeus Mons) és (Merkúr, Jovis Tholus).
Itt megint az alapos átgondolás látható. A Jovis Tholust lehetett volna egy körön bárhol elhelyezni. De pont oda tették, ahol a sárga vonal 15° hosszúságú, így ösztönözve a felismerést, hogy a kis háromszög hogyan szerkeszthetõ.(A sárga egyenes jobbra forgatásával).
Emlékezzen csak vissza a kis háromszögre. Amit most látunk - a sárga vonalat - az a kis háromszög szerkesztésének elsõ, kezdö, lépése volt. Ez azért ilyen sokoldalról bemutatott rendszer, hogy akárhonnan is indul a megfejtõ, minden esetben a teljes rendszer feltárható legyen. A Merkúr kráterben találkozó két körív csodálatos pontossággal metszi egymást.
Megtaláltuk tehát az égi mechanika szerinti közepes távolságok arányait.
Merkúr=0,387, Vénusz=0,723, Föld=1, Mars=1,524.

Nap-------Merkúr(0,387)
Nap-------------Vénusz(0,723)
Nap----------------------Föld(1=149 530 000km= 1 Csillagászati Egység)
Nap-------------------------------------Mars(1.524)
 
A valós Nap-Föld távolság: 149 530 000 km = 21 283 km x 702.6  x 10   
A Mars kerülete = 21 283   
A 702.6 km-t az elõzõ szerkesztésben egy metszékben megismertük.   
Brillírozzunk egy kicsit: Ha a Mars kerülete C, akkor: (C/12)/702.6=1+1.524  
Ki gondolna ki egy olyan szerkesztést, ahol egyetlen háromszögbe sûrítve található a Radián, a Nap-Föld, a Nap-Mars közepes távolság, A csillagászati egység lekicsinyítve. 
Ilyen nem létezhet. Ezért nem is ismerik el.  

Itt a "hiszem, ha látom" úgy módosult, hogy "ha látom sem hiszem".
Szó szerint "megáll a tudomány tudománya", mert nem ezt vártuk.  
 

Our common sense finds this hard to accept.
 
 

Ezt a lehetetlen megoldást végképp elutasíja a tudo- mány. Összeadva a kis háromszög oldalainak arányszámait megint elõbukkan a 718-as alapszám!! Ez elfogadhatatlan.
 
     
    
 
 A spirál. A spirál alakban nagyobbodó oldalak a fraktál spiráloat utánozza. Ez pedig a galaxisokat. A szemek közötti távolság a 718,3 km (e=2,7183), a PI=3,14-et, a 702,6 kicsinyített csill. egységet, mutatja. De ott van az 1000 km-es szerkesztési etalon is.
 
                                                     Return to menu
 

All rigths by Attila Foldes

foldesa@digikabel.hu