VAN ÁLLAMI MEGOLDÁS

 • LAKÁSELLÁTÁS FELELŐSSÉGE
 • REÁLIS MEGOLDÁS
 • JELENLEGI ELŐTERJESZTÉS
 • AZ ELŐTERJESZTÉS HIBÁI
 • JAVASLATOK

  LAKÁSELLÁTÁS FELELŐSSÉGE  Vissza az elejére
  Vissza a főmenűre
  Következő oldal
  REÁLIS MEGOLDÁS

  A kialakult helyzet megoldására az alábbi intézkedéseket javaslom.

  1.
  A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete révén kötelezni kellene a pénzügyi szolgáltatókat a deviza alapú devizakölcsönöknél az forrásvaluta országának (CHF alapú kölcsönnél a Svájci Nemzeti Bank) referencia kamatlábát alkalmazza. Minden szerződést a referencia kamattal átszámolva kellene a tartozás mértékét megállapítani.
  2.
  Az elszámolásoknál az eredeti szerződési szintre kellene hozni a bankok kezelési költségét. Miközben az ország inflációs rátája 4 % körül mozog, teljesen indokolatlan, hogy a bankok a hitelfelvevőkkel szemben a kezelési költségeknél több számjegyű inflációs rátát alkalmazzanak. Az átmenetileg felvetődő költségek együttesen a bank saját kockázatát képezik, éppen úgy, mint ahogy a lakosság kockázata az árfolyam változása.
  3.
  A szerződések átszámolása után kellene felülbírálni, hogy a felmondott hitelszerződések esetén a szerződés felmondása indokolt volt-e. Jogtalan felmondás esetén a szerződést helyre kellene állítani, és a hitelfelvevőt kártalanítani kellene.
  4.
  Azoknál a szerződéseknél, amelyeknél az átszámítás után is fizetési késedelemben van a hitelfelvevő, a szerződést fel kellene mondani, és el kellene számolni. Annak érdekében, hogy a hitelfelvevő el tudja adni az ingatlant, számára egy átmeneti időszakot - pl. 3 hónapot - kellene biztosítani. Ha a hitelfelvevő nem tudta eladni az ingatlant, úgy az állam az ingatlant az eredeti ár mínusz 10 - 15% árszinten (ezt pontosítani kell) felvásárolná.
  5.
  Az államnak létre kellene hozni egy ingatlanalapot, amely felvásárolná a bankok által felmondott kölcsönszerződések jelzálog fedezetét képező lakásokat. A felvásárlás törvényi úton megoldható az ingatlanalap részére biztosított elővásárlási joggal. Ezzel megvalósítható, hogy a lakások követelés eladás formájában irreális áron kerüljenek eladásra.
  6.
  Jelenleg - a média szerint - mintegy százezer felmondott hitelszerződés van, ami az állomány több mint 10 %-a. A kilakoltatási moratórium 2011. április 15-ig van hatályban. Ha bankok ezt az ingatlanmennyiséget egyszerre, mint követelést eladják, az ingatlanpiacon lényeges mértékű áresésre lehet számítani. Ez az áresés magával hozza a megmaradt hitelszerződéseknél a fedezet értékcsökkenését. Amennyiben a bank a szerződés alapján - a jelzálog értékének csökkenése miatt - előtörlesztést ír elő, amit a lakosság ismét nem tud teljesíteni, ez újabb tömeges szerződésbontást, és újabb ingatlan áresést eredményezhet. A lakások áresésével együtt jár, hogy minden más ingatlan is jelentősen veszít értékéből, azaz kialakul egy ingatlanválság. Akár egymillió ember is az utcára kerülhet. Olyanok is, akik rendesen fizették a devizahitelüket, és olyanok is, akik nem is devizahitelt vettek fel.
  7.
  Az ingatlanalap révén az állami felvásárlás tehát nem csak a jelzálogkölcsönök adósait, hanem az egész országot védené meg egy ingatlan válságtól. Az ingatlanválság ingatlanalap javára történő elővásárlási jog törvényi bevezetésével elkerülhető lenne.
  8.
  Az állam által felvásárolt lakások eladásra kerülnének. A vevők egy részét önmagában a jelzálog adósok képezhetik. Ha ugyanis valaki nem tudta fizetni egy pl. 80 m2-es ingatlan törlesztő részletét, valószínűsíthetően tudja fizetni egy pl. 50 m2-es ingatlan törlesztő részletét. Ha valaki nem tudja fizetni egy korábban új építésű ingatlan törlesztő részletét, tudja majd fizetni egy használt ingatlan törlesztő részletét. Az egy-két szinttel való visszalépés azt jelenti, hogy az adóst a piaci viszonyok rákényszerítik a valós fizetőképességéhez mért ingatlan birtoklására. Éppen ezért kell az ingatlant alacsonyabb áron eladnia, hogy a felelőtlenségét mindenki maga finanszírozza, ne a társadalom, az állam.
  9.
  A felvásárolt lakások korábbi jelzálog hiteleseknek való eladása az állam részéről rövid idejű finanszírozást igényel. Elvben ugyanis ugyan annyi vevő van, mint amennyi a felmondott lakásszerződés által alapba került lakások száma. A lakások kedvező kamatozású kölcsönökkel (pl. BUBOR + 2%) folyamatosan eladhatóvá tehetők.
  10.
  A hitelkárosultak lakásának bérlakássá alakítását mögött lehet olyan gondolat, hogy a lakásból nem a pénzügyi szolgáltató, hanem a bérbeadó fogja kirakni a bérlőt.
  Az állami beavatkozás tehát csak átmeneti, vélhetőleg rövid ideig tartó intézkedés, amely szükségszerű egy ingatlan válság elkerülése érdekében.

  A javasolt reális megoldás, mind a pénzügyi szolgáltatók, mind az hitelfelvevők szempontjait tartalmazza. Megoldható és finanszírozható. Egyidejűleg kizárja mindkét oldalon a jogtalan cselekedet révén történő haszonszerzést.


  Vissza az elejére
  Vissza a főmenűre
  Következő oldal
  JELENLEGI ELŐTERJESZTÉS

  Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára. Cséfalvay Zoltán nyilatkozata szerint http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=471760 egy Nemzeti Eszközkezelő kerülne felállításra: "Háromlépéses lesz az eszközkezelő A Nemzeti Eszközkezelő jelenleg kidolgozás alatt áll, a bankokkal is egyeztetni kell - mondta Cséfalvay. Hozzátette: a rendszer első lépése, hogy a bankok maguk kezelik ezeket a (rossz minőségű) hitelállományokat, a második lépés az, amikor egy állami garancia lép be e mellé - ennek is ki kell dolgozni a részleteit -, és csak az utolsó lehetőség az, hogy (a hitellel terhelt lakóingatlan) önkormányzati bérlakássá válik, amit a volt tulajdonos az önkormányzattól bérel majd vissza.
  Mindez azt jelenti, hogy érdemi előrelépésről továbbra sincs szó.
  A Napi Gazdaság korábbi információi szerint az eszközkezelő csúszásának oka elsősorban az, hogy a megvalósításhoz önkormányzati forrásokat akartak felhasználni, a helyhatóságok viszont merev ellenállást tanúsítottak az ügyben."  Vissza az elejére
  Vissza a főmenűre
  Következő oldal
  AZ ELŐTERJESZTÉS HIBÁI

  Lakás felvásárlása és bérbeadása

  A bérbeadás
  díját a szerződést bontott és lakásban maradó bérlők nem tudják megfizetni, amit a következő példa mutat.

  A szerződés bontott hitelfelvevők - vélelmezzük - a lakás vételárának mintegy harmadát kifizette induló hányadként. A fennmaradó tartozásra kapott - vélelmezzük - 15 éves futamidejű törlesztési lehetőséget, amit nem tud fizetni. Ugyanennek a lakásnak gazdaságilag olyan nagyságú lakbért kellene megállapítani, hogy a lakás beruházási költsége legalább 15 év alatt megtérüljön. De miután a vételnél 1/3 beruházási költséget a hitelfelvevő befizetett, a lakbér legalább ennyivel kellene magasabb legyen. Továbbá figyelembe kellene venni a felújítás, biztosítás, váratlan költségek átalányösszegét is. Ha a költségátalányokat is figyelembe vesszük, tovább emelkedik a lakbér. A hitelfelvevők már a törlesztő részletet sem tudta fizetni, miből tudná a közel dupla nagyságú lakbért kifizetni? A bérbeadás javaslata minden realitást nélkülöz, csupán arra alkalmas, hogy a fizetésképtelenné vált adósokat hitegesse.

 • Mind az állam, mind az önkormányzatok erősen eladósodtak. Nincs forrás arra, hogy a lakásokat felvásárolják. Egy ilyen intézkedés csak az állam további eladósodását vonná maga után, ami nem járható.
 • A lakás bérbeadását csak gazdaságilag nyereségesen szabadna megoldani, hiszen egy veszteséges bérbeadás csak tovább növelné az állam és/vagy önkormányzatok eladósodását.
 • A fizetésképtelen hitelfelvevők lakásban maradása lényegesen növelné az állami szociális kiadásokat, holott az állam éppen a szociális kiadások folyamatos csökkentésére kellene törekedjen. (Úgyis jelentős teher a nyugdíj.) Ez egy olyan ellentmondás, ami hiteltelenné teszi az előterjesztést.
 • Az állami bérlakás intézményét már a szocializmusból ismerjük. Az állam tulajdonában lévő lakások 40 - 50 év alatt teljesen lepusztultak, ezért kerültek tört áron a bentlakóknak eladásra. Tanulni kellene a múlt hibájából és nem megismételni.
 • A bérlakás üzleti konstrukciója, mint valós alternatíva csak törvényi változtatás és a gazdaságosságra épülő hosszabb távú fejlesztés eredményeként lenne elérhető. Ehhez a béreket emelni kellene, hogy a magasabb lakhatási költség kifizethető legyen. Csökkenő életszínvonal mellet jelentős béremelésre építve bevezetni a bérlakást, nem reális elképzelés.
 • A napjainkban hangoztatott öngondoskodás koncepciójának a saját lakás egyik megoldása. A gyerekek nevelése idején meglévő nagyobb lakást nyugdíjas korban kisebbre lehet cserélni. Az árkülönbség alkalmas a nyugdíj kiegészítésére, ami az öngondoskodásra helyes megoldás.

  A lakásban bennmaradó tulajdonos bérlővé válása egy gazdaságilag csak veszteségesen megvalósítható lehetőség, ami az érintett felektől (kormányzat szakigazgatási területe, önkormányzatok) csak reális ellenállást válthat ki és ezért nem is történt előrelépés. A bérlakássá alakítás gondolata csak az emberek megtévesztésére alkalmas.

  A tulajdon alacsony lakbérű bérlakássá alakítása gazdaságilag arra ösztönözné az embereket, hogy mind több szerződést mondjanak fel. Ilyen javaslatot nagyon kerülni kellene.

  Az is érthetetlen a koncepcióban, hogy az államnak miért kellene a pénzügyi szolgáltatók által tudatosan teremtett válsághelyzet megoldására állami garanciát vállalni? Nagy segítség az állam részéről, hogy a pénzügyi szolgáltatóktól az általuk okozott hiba ellenére felvásárolja a lakást. Hiszen egy tömeges eladás révén sokkal alacsonyabb bevételt érhetnének el az értékesítéssel.


  Vissza az elejére
  Vissza a főmenűre
  Következő oldal
  JAVASLATOK

  Jelzálogkölcsön miatt nehéz helyzetbe került hitelfelvevők lakásgondjának megoldására

  A lakáskölcsön szerződéseket a hitelfelvevők 10 - 20 évre kötik. Egy 20 év körüli hitelfutamú szerződés esetén is törvényszerű, hogy a kölcsönszerződések hitelfelvevőinek 3 - 5 %-a fizetésképtelenné válik. Az elmúlt 7 évben a házasságok száma 20 %-kal csökkent, ami a család stabilitását gyengíti. Megnőtt a munkanélküliség és a foglalkoztatottság lényegesen visszaesett. Az emberek egészségi állapota is romlik. Ezek a hatások erősen tovább gyengítik a hosszú távú kölcsönszerződések stabilitását, ami a fizetésképtelenség aránynak további emelkedését jelentheti.

  Egy lakását elveszítő ember hatalmas krízisen megy át, ami már önmagában is elegendő büntetés. Embertársaink felé fennálló kötelezettségünk, hogy a nehéz helyzetbe került adósoknál ne hagyjuk, hogy további büntető kamatokkal, irreálisan alacsony áron való lakáseladással tegyük még jobban tönkre, hanem teremtsük meg egy kisebb, olcsóbb lakásban az újrakezdés esélyét.

  A jelzálog alapú kölcsönök fizetésképtelenné vált adósainál szükségszerű, hogy a pénzügyi szolgáltató a hitel fedezetét képező jelzálog révén érvényesítse követelését, amely a lakások többségében a lakás kiürítését vonja maga után.

  Ha a jelzálog - mint a kölcsön fedezete - nem vehető igénybe a kölcsön kényszerű törlesztésére, úgy a jelzálogkölcsön intézménye omlik össze, ráadásul a rendesen fizető hitelfelvevők is arra ösztönözné, hogy a törlesztő részleteket ne teljesítsék. A jelzálog fedezetként való igénybevételének elmaradása tehát nagyobb kárt okozhat, mint a fizetésképtelenné vált hitelfelvevők kilakoltatása.

  A felmondott hitelszerződéseknél cél, hogy a hitelfelvevő és családja ne az "utcára" kerüljön, kapja meg azt a társadalmi segítséget, amellyel lakhatása megoldható.

  Jelenleg nagyságrendileg, mintegy százezer hitelszerződést mondtak fel a bankok. A pénzügyi szolgáltatók a törvényi előírások megkerülésével nem a svájci jegybanki kamatot alkalmazták, hanem a saját maguk által képzett kamatszintet emelték meg irreális mértékben, ami a törlesztő részletek közel megduplázódását eredményezte, ami a fizetésképtelenség nagyarányú megemelkedését vonta maga után.  Vissza az elejére
  Vissza a főmenűre
  Vége