FŰNYÍRÁS
Alkalmanként, vagy rendszeresen (legfeljebb heti 1 alkalommal).

Területtől függően ez magába foglalja:
- a fű lenyírását motoros fűnyírógéppel;

- szegélyek nyírását benzinmotoros szegélynyíróval, valamint a dísznövények (bokrok, fák, cserjék) tövének környékén, a szegletekben kézi
ollóval történő fűvágást a növények sérüléseinek elkerülése érdekében;

- igény szerint a levágott fű elszállítását.
KASZÁLÁS
Alkalmanként, vagy rendszeresen benzinmotoros kaszával belterületi (ház körüli) telkek, vízelvezető árkok és olyan területek kaszálását, gondozását, mely munkákat a terep adottságai, vagy a kert elhanya- goltsága miatt fűnyírógéppel már nem végezhetőek el.
ÁLTALÁNOS KERTGONDOZÁS
Tavasztól őszig, legfeljebb heti 1 al- kalommal. Ez magába foglalja:
- a fű lenyírását benzinmotoros fű- nyírógéppel;
- szegélyek nyírását benzinmoto- ros szegélynyíróval;
- gyepszellőztetés benzinmotoros gyepszellőztetővel;
- fű pótlása felülvetéssel;
- fű vegyszeres gyomtalanítása;
- a gyep, valamint dísznövények gyep-, illetve műtrágyázása;
- dísznövények, fák, bokrok, stb. folyamatos nyírása, visszamet- szése, valamint szükség szerinti permetezése;
- járdák, térkövek totális gyom- írtása;
- automata öntözőrendszerek szük- ség szerinti beállítása, szórófejek cseréje, beállítása;
- egyéb esetlegesen felmerülő teendők.

 

 

Vannak, akik így is tudnak füvet nyírni!

A munkadíj a munkaterület szemrevételezését követően kerül megállapításra.

 

MUNKADÍJAT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK:

 

- a terület nagysága, tagoltsága, domborzati viszonyok;

- a kiszállás távolsága;

- a munkaterület állapota (gondosan nyírt gyep, vagy gondozatlan, elhanyagolt területet kell rendbe tenni);

- el kell-e szállítani a levágott nyesedékeket, vagy sem;

- alkalmi, vagy folyamatos megbízásról van-e szó;

- előre meghatározott elvégzendő feladatok.

 

Természetesen a terület szemrevételezése díjtalan!

 

Biztosíthatom leendő ügyfeleimet, hogy a kialakított munkadíj a piaci ár alatt kerül megállapításra, annak mértékével elégedettek lesznek.

 

Próbálja ki Ön is!

Double click to edit

AMIT A HÁZTARTÁSI MUNKA VÉGZÉSÉRŐL
TUDNI KELL:

Fűnyíró Emberke

Double click to edit

E-mail:

 

funyiro.emberke@gmail.com

 

 

Telefon: