MAGYARORSZÁG - Felsőgalla
Előd települések évszámokban

Ősidők

     A terület a kedvező természeti adottságok miatt a paleolitikum óta lakott hely. Ezt bizonyítja a Szelim-barlangban talált leletek többsége. A barlangban a későbbi homosapiens és a neolitikum népeinek is előkerültek a leletei. Dózsakert területén egy késő bronzkori település nyomaira bukkantak a régészek — település részlet és köznépi temető. De megtalálhatjuk a kelták (kr.e.: 400), a rómaiak (I.sz.) és a gót, longobárd népek nyomait is. Bánhidán avar kori vaskengyelt és kopját találtak, míg Alsógallán bizonyítottan használták az avarok a VII.sz.-tól a IX.sz-ig a temetőt. Az Által-ér és a Galla-patak találkozásánál honfoglalás kori települést találtak, amely alátámaszthatja a legendát (907. július 6.), mi szerint Árpád seregei Bánhida térségében győzték le Szvatopluk morva fejedelem hadát.

1459

Első okleveles említés

Felsew Galya. Később együtt említik az oklevelek a két Gallát. Vitány várához tartozik.

1529

Török elpusztítja, elnéptelenedik.

1733

Esterházy József Elzászból Württembergből, Würzburg és Bamberg vidékéről telepít be katolikus németeket.

1742

FJ.jpg (44036 bytes)Plébániai rangot kap, 1800-ig ellátja Alsógallát is. Az első plébánosa Hinterreiter József
1768-tól A Fellner Jakab által épített plébánia szobáiban tartották a szertartásokat.

1768

41 jobbágy, 47 zsellér

1784-87

A népszámlálás szerint 106 ház, 154 család, 833 fő.
1 pap, 1 tisztviselő, 4 polgár, 41 paraszt, 123 zsellér.

1794-98

Grossmann József tervei alapján felépül a templom

1848-49

A nemzeti törekvésekkel nem tudnak azonosulni, de biztosították az előírt számú újoncokat.

1884

Fg_Pu.jpg (58290 bytes)Budapest - Újszőny vasút átadása
A vasútvonal a szénmező felett halad, de ezt még nem tudják.

1896

1896_1905k_1_EsterhazyA hármas határban (Bánhida - Alsógalla - Felsőgalla) szénbánya megnyitása.

Erős fejlődésnek indul a falu a bányatelep közelsége miatt.

1903

1907_RV_VI_aknaBánya nyitás - Ranzinger Vincze VI-os akna
(képeslap)

1905

Babtista gyülekezet Missziós állomása 1926-ig

1905 - 1913

Mészégető telep, téglagyár, karbidgyár és kátrány feldolgozó építése

1913 körül Mésztelep Fg_rm.jpg (92259 bytes)
Mésztelepi panoráma
Mésztelep

1911-1913

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. Cementgyárat épít.
Iparosok és Kereskedők Körének és a Polgári Kör megalakulása (a térség legpolgárosabb települése)

1926

Levente Egyesület

1927

Népkönyvtárat kap a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól

1920

1920_Fg_SzJ.jpg (91022 bytes)Szent János utca
Gönczöl János papírboltja

Fg_Em.jpg (90597 bytes)

1928
Polgári iskolaMegnyitja kapuit a Polgári iskola
1929

I.világháborús hősi emlékmű felállítása.
(Zsákodi Csiszér János)

1930 körül

Felsőgalla Lidi-Lódi képeslapról Felsőgalla Lidi-Lódi képeslapról

Felsőgalla Fő utca Felsőgalla Fő utca

1930

Székely Jenő tervei szerint épült fel a zsinagóga. 1945-ben lebombázzák, míg a zsidó temetőt a nyilasok pusztították el a falu határában.

1937

Szent István akna (XIV-es akna) megnyitása

1937-38

1937_38_Fg_ut.jpg (137399 bytes)
Újtelepi iskola osztálya.
Érdekesség, hogy a VI-os telep is és a VII-es telep (újtelep) is még Felsőgallához tartozott
a II. világháború előtt.

1938

Az első evangélikus templom felszentelése a VII-es telepen (1979 júliusáig használták - bánya miatt a környező házakat már jóval előtte lebontották)

1939

MÁK Rt káplán lakást építetett

1947. október 1.

A bányák államosítása után létre jön a községek között az "egyezség" és megalakul Tatabánya város

www.felsogalla.hu

Forrás, első történeti gyűjteményes verzió készítésének ideje: József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, 1998

Köszönet azoknak, akik szintén megőrizték a múltat idéző képeket, történeti leírásokat.
Dátum pontosításokat forrás megjelölésével kérem elküldeni.
Sajnos nem ismerek mindenkit, de ha elküldöd a linkedet, akkor azt is feltüntetem itt.
Köszönet szüleimnek és feleségem szüleinek, hogy szintén megtartották a múlt képeit, és elbeszélték történeteiket.EXERT © 1997-2012