Magyar verzió   Esperanto-versio

Rátkai Árpád:

ESZPERANTÓ EMLÉKHELYEK MAGYARORSZÁGON
és néhány határon túli településen

"Az idő megmarad, fölhalmozódik,
rétegződik, megül, megkövül."


 

TartalomAz eszperantáliák közterületen vagy onnan látható helyen, illetve közintézményben elhelyezett, eszperantistáknak vagy eszperantó szervezeteknek, eseményeknek, alkotásoknak állított, rendeltetésüket tekintve elmozdíthatatlan emlékek, képző- és iparművészeti alkotások (szobrok, emlékművek, domborművek, emléktáblák, emlékkövek, építménydíszítő elemek, síremlékek, díszburkolatok, maradandó anyagból készült tájékoztató szövegek, stb.).

Az eszperantó vonatkozású földrajzi neveket (hegy, forrás, városrész, utca, stb.) nem soroljuk ide, viszont ide tartoznak az ezeknél elhelyezett illetve ezekre vonatkozó eszperantáliák (emléktáblák, tájékoztató táblák, stb.).

Az emléktáblák feliratainak szövegében a sorokat nem tapadó törtvonalak választják el egymástól. Ez egyben azt is jelzi, hogy a közölt szöveg hiteles, fényképpel is dokumentált. Sok emlékről azonban még nem készült fénykép, így szövegük nem hiteles vagy ismeretlen.

 

A.) SZEMÉLYEK


Babits Mihály (1883-1941) költő, műfordító, szerkesztő.

Baja, portédombormű Babits Mihály sétány emléktáblája Az emlékegyüttes főalakja
Attila út 133Attila út 103Logodi út 31
Babits Mihály emléktábla Babits Mihály síremlék
Babits Mihály emlékház
Bronz mellszobor, mészkő posztamens. Babits Mihály emléktábla Bronz és szürke márvány dombormű.
Babits Mihály dombormű és emléktábla
Babits Mihály emléktábla
Mészkő mellszobor
Emlékház kivülről és az udvarban ülő szobor
Bronz szobor a Sétakertben


Bácskai István (1908-1996) vasúti jogász.


Baghy Gyula (1891-1967) eszperantó költő, író, eszperantista mozgalomszervező, pedagógus.

Rottenbiller u. emléktábla Baghy Gyula síremlék Baghy Gyula u. emléktábla


Bálint Gábor, szentkatolnai (1844-1913) orientalista nyelvész, a kolozsvári egyetem tanára.


Baranyai Imre (1902-1961) eszperantó költő, író (Emba)


Bárczi Géza (1894-1975) nyelvész, egyetemi tanár


Bleier Vilmos (1903-1940) kiadó és irodalom-szervező.


Comenius Ámos János / Jan Amos Komenský / Johannes Amos Comenius (1592-1670)

Comenius Ámos János emléktábla, Comenius u. 7


Cseh András (1895-1989) római katolikus pap.


Dienes Pál (1882-1952) előbb Budapesten matematikus, utána egyetemi professzor Nagy-Britanniában.


Dienes Valéria (1879-1978, 1905-ig Geiger Valéria)

Dienes Valéria szobra


Erdey Ferenc (1895-1966) pap, filozófus

Kriptafülke


Farkas Imre (1906-1945) budapesti tanító, a katonai ellenállási mozgalom mártírja.

Farkas Imre mellszobor


Galyasi Miklós dr. (1903-1974) költő, múzeumigazgató, művészettörténész.


Giesswein Sándor (1856-1923) pápai prelátus, kanonok

Giesswein Sándor mellszobor Giesswein Sándor emléktábla
Giesswein Sándor eredeti síremléke a Kerepesi úti temetőben 1931-1958


Hámán Kató (1884-1936)

Hámán Kató mellszobra


Hules Béla (1926-2002)

Hules Béla emléktábla


Jakab Lajos (1859-1929) a Déli Vasút főellenőre, gyorsírási szakértő,

Jakab Lajos névmagyarázó tábla


Kalocsay Kálmán (1891-1976) orvos.

Kalocsay Kálmán mellszobor
Kalocsay Kálmán emlékszoba Kalocsay Kálmán emléktábla
Kalocsay Kálmán forrás és emléktábla


Karinthy Frigyes (1887-1938) író.

Síremlék, Kerepesi temetőSzobor a Karinthy utcánál Karinthy Frigyes dombormű

 • Siófok, Batthyány Lajos utca, a volt Vitéz Panzió kerítésén emléktábla. Az író itt, egykori nyaralójában hunyt el.

 • Siófok, Rózsa-liget, parti sétány. 1997-08-06. Szobor. Varga Tamás alkotása. • Forrás: net
  Karinthy Frigyes szobor


  Kilián György (1907-1943)

  Kilián György mellszobra


  Kiss János (1857-1930) filozófus, egyetemi tanár, egyházi író, eszperantista.


  Korach Mór (1888-1975) Vegyész, keramikus, az MTA tagja.

  Korach Mór síremléke


  Kossa István (1904-1965)

  Kossa István pápai emléktáblája Kossa István pulai emléktáblája
  Kossa István emléktábla


  Kosztolányi Dezső (1895-1936)

  Logodi utcai emléktábla Emléktábla az Üllői út 21. sz. házon Statuo sur placo Kosztolányi Dezső
  Mellszobor Svetozar Marković Gimnázium mellett


  KÖKÉNY Lajos (1897-1985)


  Kulich Gyula (1914-1944) szabómunkás

  Kulich Gyula díszkút


  Lajos Gyula (1877-1955)


  Langlet, Valdemar (1872-1960)


  Lengyel Pál (1868-1932) nyomdász.

  Lengyel Pál emléktábla


  Mihalik József, hernádszurdoki (1883-1959) tanítóképző intézeti tanár.

  Mihalik József lakóháza és emléktábla


  Nemes Antal (1855-1941)


  Nezvál Ferenc dr. (1909-1987)


  Palkó Sándor (1911-2001) nyomdász.

  Palkó Sándor mellszobor


  Pallós Istvánné (1822-1995)


  Pázmány Zoltán, szőlősi, szilasi és laki (1869-1948)


  Pechan Alfonz (1902-1994)


  Rajczi Rezső (1886-1920)


  Réthly Antal (1879-1975) a földrajztudományok doktora


  Robicsek Pál (1892-1931) posta- és távírda számtiszt, újságíró.


  Rubinyi Mózes (1881-1965) Tanár, nyelvész, irodalomtörténész.


  Schulek Frigyes (1841-1919) építész, egyetemi tanár.

  Schulek Frigyes mellszobor


  Simonyi Zsigmond (1853-1919) nyelvész, egyetemi tanár.

  Simonyi Zsigmond emléktábla


  Stromfeld Aurél (1878-1927)

  Stromfeld Aurél mellszobor


  Szakasits Árpád (1888-1965) újságíró, politikus.


  Szalai András (1917-1949) (eredeti neve: Lädler Ervin)

  Szalai András emléktábla


  Szathmári Sándor (1897-1974) gépészmérnök.

  Szathmári Sándor síremléke


  Széchenyi István, gróf (1791-1860)

  bal mezőben: jobb mezőben:
  A XXI. / EGYETEMES ESZPERANTÓ KONGRESSZUS / GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN / EMLÉKÉNEK / NEMZETKÖZI HÓDOLAT A LEGNAGYOBB MAGYARNAK / AKI 1842 NOVEMBER 27-ÉN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA / ÜLÉSÉN NEMZETKÖZI NYELV SZERKESZTÉSÉÉRT EMELT SZÓT. LA XXI-A / UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO / AL LA MEMORO DE / GRAFO STEFANO SZÉCHENYI / INTERNACIAN HONORESPRIMON AL LA "PLEJ GRANDA / HUNGARO" KIU PLEDIS POR KOMPILADO DE INTERNACIA / LINGVO EN LA HUNGARA SCIENCA AKADEMIO LA 27 NOVEMBRO 1842
  alsó mezőben:
  BUDAPEST 1929 AUGUSZTUS 2-9. / AZ EREDETI EMLÉKTÁBLÁT A VIGADÓ ÉPÜLETÉBEN LEPLEZTÉK LE.


  Szerdahelyi István dr. (1924-1987)


  Takács József dr. (1890-1944) orvos


  Tolnai Pálné Göndör Rózsi (-1944) magántisztviselő


  Ungár Imre (1909-1972)


  Vándor Sándor (korábban: Venetianer) (1901-1945)

  Vándor Sándor emléktábla


  Vasady-Kovács Ferenc (1904-1977)


  Veigelsberg Hugó másnéven Ignotus (1869-1949)


  Vikár Béla (1859-1945) etnográfus, műfordító

  Vikár Béla emléktábla


  Zachár Géza (?-1944) a Nemzeti Színház műszaki dolgozója


  Zamenhof, Lazar Markovics (1859-1917) orvos.

  Az eredeti Zamenhof fej Zamenhof mellszobor

  Debrecen: Zamenhof emléktábla és utca Eger: Eszperantó sétány. Zamenhof emléktábla.

  Gyula, Hétvezér út: Zamenhof emléktábla az emléktábla közelebbről
  Makó: Zamenhof emléktábla
  Miskolc: Zamenhof emléktábla
  Pécs: Zamenhof emléktábla

  Az alábbi táblázat feltünteti, hogy az egyes személyeknek mely évben állítottak először emléket (kivéve a síremléket), továbbá "E" betűvel jelölve azt, hogy mely évben állítottak először olyan emléket, amelyen az eszperantó nemzetközi nyelvvel kapcsolatos tevékenységükre is van utalás. Az eszperantisták viszonylag későn, a nyolcvanas években kezdték felismerni az ilyen emlékek jelentőségét, de nem eléggé. Így fordulhatott elő az, hogy például még a Bárczi Géza emléktábla szövegéből sem derül ki, hogy ő a nemzetközi nyelv történetében is elévülhetetlen érdemeket szerzett.

  1929 Simonyi Zsigmond 
  1930 Schulek Frigyes 
  1932 Giesswein Sándor 
  1948 Karinthy Frigyes 
  1956 Babits Mihály 
  1959 Hámán Kató 
  1959 Vikár Béla 
  1959 Zamenhof Lazar Markovics E 1960
  1961 Kulich Gyula 
  1965 Kilián György 
  1965 Kossa István 
  1967 Szalai András 
  1968 Baghy Gyula E 1968
  1968 Korach Mór 
  1969 Stromfeld Aurél 
  1970 Comenius 
  1975 Baranyai Imre E 1975
  1979 Farkas Imre 
  1980 Kalocsay Kálmán E 1987
  1983 Takács József E 1983
  1986 Lengyel Pál E 1986
  1986 Valdemar Langlet 
  1994 Bálint Gábor E 1994
  1994 Bárczi Géza 
  1994 Réthly Antal 
  2001 Hules Béla E 2001
  2004 Palkó Sándor2010

  * * *

  Számos alkotás keletkezési éve egyelőre ismeretlen, ezért ebből a felsorolásból egyelőre hiányoznak a Galyasi Miklós, Mihalik József, Robicsek Pál, Vándor Sándor és Zachár Géza emlékére állított alkotások. Egyéb adatok pontosításakor még a táblázatban szereplők sorrendje is némiképp változhat.
  B.) SZERVEZETEK, ESEMÉNYEK, ALKOTÁSOK  14. Nemzetközi Vasutas Eszperantó Kongresszus, 1962.
  Aggteleki emléktábla


  51. Eszperantó Világkongresszus, 1966.

  • Budapest XIV., Városliget, az Olof Palme és a Dvorzsák sétány kereszteződésénél, a trolibusz megállóhoz közel helyezték el, miután tereprendezés során rábukkantak. 1966. Emlékkő kb. 60x40x40 cm, a hosszabb oldalán fekvő, a felső oldal lekerekített. Az eszperantó barátai állították a világkongresszus tiszteletére. Az utolsó parkrendezés óta helye ismeretlen. • Forrás: Csiszár Ada


  Béke, világbéke. "Békefa" ültetésének alkalmából elhelyezett emlékkő.

  • Kecskemét, Árpádváros, a Reile Géza és a Tóth László utcák találkozásánál, mintegy 100 méterre az Árpád körúttól a város központ irányában. A 16. Ifjúsági Eszperantó Találkozó programjában szerepelt a békefa ültetése és az emlékkő elhelyezése. 1987-04-07. Szövege: A BÉKE FÁJA / ARBO DE LA PACO / JER 1984 • Forrás: Vörös László
  Békefa

  • Makó, Petőfi-park. Emlékkő. 1987. Felirata [a bal mezőben:] ESZPERANTÓ FA. / ZAMENHOFNAK, A NEMZET- / KÖZI NYELV ALKOTÓJÁNAK / EMLÉKÉRE, HALÁLÁNAK / 50-IK ÉVFORDULÓJA ALKAL- / MÁBÓL ÜLTETTÉK A MAKÓI / ESZPERANTISTÁK. / 1964.04.14. [a jobb mezőben:] ESPERANTO ARBO / POR MEMORO DE ZAMENHOF / LA KREINTO DE LA INTER- / NACIA LINGVO OKAZE DE / 50-A DATREVENO DE SIA / MORTO PLANTIS LA ESPE- / RANTISTOJ DE MAKÓ. / 14.04.1987. • Forrás: Szekeres Mihály - (lásd még Zamenhof-kategória)
  Makó: Zamenhof emléktábla

  • Miskolc. Emléktábla a volt Eszperantó (1999 óta Szent Anna) térről az épület lebontása miatt átkerült a térnél kezdődő Bársony János u. 1. sz. ház falára. 1957 Szövege: [ötágú csillag] / A NÉPEK KÖZÖTTI / KÖLCSÖNÖS MEGÉRTÉS ÉS A / VILÁGBÉKE NYELVE, AZ / ESZPERANTÓ / MEGJELENÉSÉNEK / 70. ÉVFORDULÓJA / EMLÉKÉRE. / 1957. JUL. 13.
  Volt eszperantó tér

  • Szeged, Móra park, a múzeum mögött, a Tiszához közel békefa ültetése és mészkő emlékkő elhelyezése. 1974. Vésett szövege: ARBO DE PACO / [vésett ötágú csillag, benne békegalamb] 1974 • Forrás: Rátkai Árpád

  • Székesfehérvár, Eszperantó tér. Emléktábla. 1972. Szövege: PER LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO POR LA MONDPACO! AZ ESZPERANTÓ NEMZETKÖZI NYELVVEL A VILÁGBÉKÉÉRT! SZÉKESFEHÉRVÁR EZERÉVES FENNÁLLÁSA ÉVÉBEN AZ ESZPERANTÓ TÉR ELNEVEZÉS ALKALMÁBÓL HELYEZTÉK EL E TÁBLÁT A VASUTAS ESZPERANTISTÁK — 1972
  Szegedi emlékkő Székesfehérvári emléktábla


  Dél-Dunántúli Regionális Alapítvány (DURA)

  • Dombóvár, Civil Iroda. Zöld gránit emléktábla. Szövege: DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS / ESZPERANTÓ ALAPÍTVÁNY / DOMBÓVÁR / MMV. Közepén balra néző Zamehof fej. Homokfúvásos technológiával és sötét ezüst festékkel készítette G. Nagy Róbert. [A szövegnek helyesen: "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ALAPÍTVÁNY"-nak kellene lennie.] 2005. • Forrás: G. Nagy Róbert

  • Dombóvár. Művelődési Ház 1. emelet 4. ajtó mellett (a zöld gránit Zamenhof emléktábla mellett) gránit emléktábla. 2006-11-29. Felirata: Az eszperantó nyelv "öregei" / Dombóváron: / Lehnamm György / Borza József / Dr. Réh Rezső / Dr. Réh Rezsőné / Dr. Gyöngyössy György / Audi Sándor / Betegh Imre / DURA


  Eszperantista Természetbarátok 10. Nemzetközi Találkozója

  • Abaliget Rombusz alakú emlékkő. Az Abaligeti cseppkőbarlang bejárata mellett. 1977. Rajta felül zöld ötágú csillag (amely alapszíne vörös lehetett, és a zöld festék kezd lekopni róla). Alatta az emléktábla, szövege: ESZPERANTISTA TERMÉSZETBARÁTOK / 10. NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓJA / EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA / 1977-ben / MAGYAR TERMÉSZETBARÁT / SZÖVETSÉG / MAGYAR ESZPERANTÓ / SZÖVETSÉG. • Forrás: Fődi Katalin
  Eszperantista temészetbarátoknak állított elmékkő


  Eszperantó-forrás

  • Piliscsév. A 20-as években létesített Eszperantó forrás a Pilisban zajló bányászati tevékenység miatt a 80-as években elapadt. A felújítása két lépcsőben történt 2012-ben Trnka József vállalkozónak és 2013-ban Kosztkáné Rokolya Bernadett piliscsévi polgármesternek köszönhetően. A 2 méterrel megsüllyedt vízszint miatt a víz kiemeléséhez kézikút jelentette a megoldást. A kút melleti emléktábla szövege: "Pilis kincse újra éledt 2013"


  • Miskolc, Lillafüred. Igényes kő-befoglalásán fekete márvány emléktábla, felirata. ESZPERANTÓ FORRÁS / 1977. Korábbi neve: Rovienka. A későbbiek során szükségessé vált a megerősítése, ami egy újabb befoglalást jelentett. Meghagyva mementónak a régi kőpillér egy részét valamint a tábláját, egy új befoglalást húztak elé. Ez viszont már kissé összecsapott, igénytelenebb formát kölcsönöz a forrásnak. Az elején egy leszerelt tábla nyomát látni. A forrás kiépítője, kezelője: DVTK Természetjáró Szakosztálya. Megközelítése: A Hámori-tó melett halad egy hangulatos "sétaút" a P vagy K+ jelzésen. Párhuzamosan halad felette a kisvasút nyomvonala. Ezen elindulva kell haladni míg el nem érjük a forrás boltozott kőátereszét, ami a vasút alatt vezeti le a vízet a Hámori-tóba. E helyen egy lócákkak, padokkal egy pihenőhelyet alakítottak ki. Itt kell megtalálni a balra felfelé elinduló szerpentines utat ami előbb felvezet a kisvasút nyomvonaláig majd e felé emelkedve, kanyargózva végül eljut a forráshoz A Hámori-tó fölött — lombfakadás előtt le lehet látni a vízre — a forrás pihenőjéhez vezet a nem jelzett út. A jóvízű forrás az önmaga építettte forrásmészdombról vékony zuhataggal ömlik alá. Kissebb vízesést alakított ki. Környezete elhanyagolt. A forrás iható vize a Létrási-Vizes barlang végében levő tóból származik.
   Forrás: http://members.chello.hu/m.pepich/forras/eszperanto_forras.htm
   Lásd még: Baghy Gyula Eszperantó forrás, Kalocsay Kálmán Eszperantó forrás


  Eszperantó nemzetközi nyelv

   Tervezetét Lazar Markovics Zamenhof tette közzé Varsóban, 1887-ben. Kezdeményezése nyomán létrejött az eszperantó mozgalom, amely élő nyelvvé tette a tervezetet és elnyerte többek között az UNESCO elismerését és támogatását. Az eszperantisták a nyelv alkalmazói. Közöttük olyan ismert személyiségek is vannak, mint például a közgazdasági Nobel-díjjal kitüntetett Reinhardt Selten professzor vagy Polgár Zsuzsa többszörös sakk-világbajnok.

  • Budapest I., Hadnagy u. a Rác-fürdő előtt. 1967. Korniss Dezső szobrász valamint Egon Pfannl és Rácz András építészek alkotása. Díszkút, bronz rózsája hiányzik, a cső vége megvan, a 270 cm átmérőjű kút fenekén a feket-fehér márvány mozaik összetört, egy része hiányzik, a pereme ötágú csillaggal és az E-betűvel megvan. • Forrás: Hadházy 103, a mozaik képe.
  I. kerületi díszkút mozaikja

  • Dunaújváros, Eszperantó u. 1. Zöldmárvány emléktábla. 1987-05-30. Ünnepi beszédet mondott dr. Pál József, a MESZ főtitkára, a táblát felavatta Csima Sándorné, a Hazafias Népfront városi tanácsának titkára. Szövege: 100 ÉVES AZ ESZPERANTÓ / 1887 [ötágú csillag, benne E betű] 1987 / 30 ÉVES A DUNAÚJVÁROSI / HALADÁS / ESZPERANTÓ CSOPORT • Forrás: Emil Máthé: Nova memortabulo en urbo Dunaújváros. = Budapeŝta Informilo. 1987. jul-aug. 25.
  Emléktábla a dunaújvárosi Eszperantó utcában

  • Esztergom, Eszperantó u. Zöld gránit emléktábla. 2006. május 20-ra tervezték leleplezését, de ez elmaradt, mert nem szerezték be a hatósági építési engedélyt. • Forrás: Nova Espero (Szolnok) 2006. jun. p.5.

  • Győr, Eszperantó utca 38. sz. alatti Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Központi Ellenőrző Parancsnokság épületén fehér márvány emléktábla. 1987. Szövege: ESZPERANTÓ / AZ EGYETLEN SEMLEGES NYELV MELYET / DR. L.L.ZAMENHOF LENGYEL ORVOS ALKOTOTT / MÁSODIK ANYANYELVKÉNT A NEMZETEK KÖZÖTTI / MEGÉRTÉS ÉRDEKÉBEN. A LÉTREHOZÁS 100. / EVFORDULÓJÁN 1987-BEN ÁLLITTATTA / HNF VÁROSI BIZOTTSÁG, VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET, / GYŐR ESZPERANTISTÁI. • Forrás: Horváth József
  Emléktábla a győri Eszperantó utcában

 • Kalocsa. Eszperantó utca emléktábla.

 • Makó, Eszperantó u. 1. Centenáriumi réz emléktábla 2 m magasan. 1987. 25x50 cm, erősen szennyeződött. Szövege [az eszperantó jelvényében]: 1887 JUBILEO DE ESPERANTO 1997 A háztulajdonos engedélyével elhelyezte Tilimpás Mária és Szekeres Mihály. • Forrás: Szekeres Mihály
  Makói emléktábla

 • Miskolc, Zámenhof u. Vörösmárvány emléktábla arany betűkkel. 1987. AZ ESZPERANTÓ NYELV / MEGALKOTÁSÁNAK / 100 ÉVES / ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE / 1887-1987 / A [BORSODI?] ESZPERANTISTÁK • Forrás: Pásztor Lászlóné


  Eszperantó park


  Ifjúsági Eszperantó Találkozó 1980.

  Tatai emlékkő


  Kalocsai eszperantó mozgalom


  Lingvo Internacia című folyóirat
  Lásd: Lengyel Pál


  Magyaroszági Eszperantista Munkások Egyesülete XXIV. sz. (hódmezővásárhelyi) csoportja

  • Hódmezővásárhely, Mária Valéria (az emléktábla állításakor Ságvári Endre) u. 4., Általános Iskola falán. 1975. Emléktábla szövege: EN 1925 EN ĈI TIU DOMO KOMENCIS SIAN AGADON LA LOKA / GRUPO DE LA HUNGARIA ESPERANTISTA SOCIETO LABORISTA. / 1925-BEN EBBEN AZ ÉPÜLETBEN KEZDTE MEG TEVÉKENYSÉGÉT / A MAGYARORSZÁGI ESZPERANTISTA MUNKÁSOK EGYESÜLETE / HELYI CSOPORTJA. / AZ ÖTVENEDIK ÉVFORDULÓ TISZTELETÉRE ÁLLÍTOTTA / A VÁROSI TANÁCS •

   Hódmezővásárhelyi emléktábla


  Országos Eszperantó Kongresszus, 1976

  • Komló. Eszperantó tér. A tér a Városház mögött van, a Városháza falán utcanév-tábla egyben emléktábla (1976), melynek szövege: ESZPERANTÓ TÉR / Nevét az 1976-ban / Komlón rendezett / Országos Eszperantó Kongresszus / emlékére kapta. • — Kroniko de la 26-a Hungarlanda Esperanto-Kongreso KOMLÓ 1976-06-25/27. = Budapeŝta Informilo. 1976. aug. p. 1-4. — Sur la foto (p. 5.) en la sama loko videblas alia tabulo! — Kovács János

  Saluto

  • Komárom. Vasútállomás, a kocsiszín peronokról és vagonokból jól látható falán. Néhány nappal a San Marinoi Nemzetközi Tudományos Akadémia Komárnoban (SK) tartott 27. San Marinoi Egyetemi Ülésszakának kezdete (2004-08-19) előtt a már korábban ide helyezett háromnyelvű üdvözlő tábla mellé Kristály Tibor kezdeményezésére a Magyar Vasutas Eszperantó Egyesület a MÁV engedélyével eszperantó nyelvű üdvözlőtáblát helyezett el. Szövege: BONVENON / KARAJ VOJAĜANTOJ! kb. 150x60 cm fémlemez fehér alapszínűre festett felületre ragasztott műanyag fólia.

  Tatabánya-emlékkő

  • Tatabánya. 1997. Emlékkő. 50 éve egyesült négy község (Tatabánya, Bánhida, Alsógalla, Felsőgalla). Az emlékkövön az adományozók neve közt: MAGYAR ESZPERANTÓ SZÖVETSÉG. A Zamenhof Eszperantó Csoport 8 ezer forintot gyűjtött egy fa ültetésére.

  www.eszperanto.lap.hu

  • Dombóvár. Városi Könyvtár internet klubja. 2006-11-06. Zöld márvány emléktábla. 45x45 cm, homokfúvásos technikával készítette G. Nagy Róbert. Felirata: / www.eszperanto.lap.hu / [fölötte az 1987-ben kiadott kínai postabélyegen látható mása] kék hosszúsági és szélességi körök között egymás alatt öt ESPERANTO felirat. • Forrás: G. Nagy Róbert

  Zamenhof-szobor helyreállítása

  • Budapest I. , Hadnagy u. a Rác-fürdőnél, a Zamenhof-szobor előtt. 1999. Vörös emlékkő. Szövege felül: 1999 elöl: HELYREÁLLÍTOTTÁK AZ 55. NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI KONGRESSZUS RÉSZTVEVŐI • Forrás: Csiszár: 9


  ÁTTEKINTÉS VÁROSONKÉNT

  Az eszperantáliákról egy részéről fénykép készült. A pirossal jelzett eszperantáliák (újra)fényképezése tervben illetve folyamatban van. A megszűnt emlékhelyet † jelzi.

   1. Abaliget: Eszperantista természetbarátok
   2. Abaújszántó: Kalocsay, Kalocsay
   3. Aggtelek: 14. Nemzetközi
   4. Alap: Baranyai
   5. Baja: Babits
   6. Balatonboglár: Vikár
   7. Balatonlelle: Schulek, Schulek
   8. Békéscsaba: Kulich, Kulich, †Kulich, Stromfeld, Stromfeld
   9. Budapest?: Kilián
   10. Budapest I. (Vár): Babits, (Tabán): Eszperantó, E-park, Zamenhof, Zamenhof-szobor-helyreállítása.
   11. Budapest II. (Rózsadomb): Réthy
   12. Budapest III. (Óbuda-Békásmegyer): Bárczi
   13. Budapest V. (Belváros): Erdey, †Robicsek
   14. Budapest IV. (Újpest): Babits, Langlet
   15. Budapest VI. (Terézváros): †Hámán, †Rajczi, Zamenhof
   16. Budapest VII. (Erzsébetváros): Baghy, Vándor, †Zachár
   17. Budapest VIII. (Józsefváros): Babits, Babits, Baghy, †Giesswein, Hámán, Hules, †Jakab, Karinthy, Kiss, Korach, Kossa, Kulich, Kulich, Stromfeld, Szalay, Vándor, Zamenhof
   18. Budapest X. (Kőbánya): Takács, Tolnainé
   19. Budapest XI. (Lágymányos): Karinthy, Karinthy
   20. Budapest XII. (Farkasrét): Bárczy, Rajczi, Vikár
   21. Budapest XIV. (Zugló): Széchenyi, Világkongresszus
   22. Budapest XVI. (Sashalom): Mihalik
   23. Budapest XVII. (Rákoskeresztúr, Rákoshegy): †Stromfeld
   24. Budapest XXII. (Budafok): Hámán
   25. Cătălina / Szentkatolna, RO: Bálint
   26. Cluj-Napoca / Kolozsvár / Klausenburg, RO: Bálint
   27. Dombóvár: Bálint, Dunántúli, Dunántúli, www.eszperanto.lap.hu, Zamenhof
   28. Debrecen: †Rajczi, Zamenhof
   29. Dunaújváros: eszperantó
   30. Dunavecse: Vikár
   31. Eger: Zamenhof
   32. Esztergom: Babits, Babits, eszperantó
   33. Göd: Kilián
   34. Gödöllő: Kalocsay, Kalocsay
   35. Győr: eszperantó, Giesswein, Giesswein
   36. Gyula: Zamenhof
   37. Hatvan: Farkas
   38. Hódmezővásárhely: Galyasi, MEME
   39. Kalocsa: eszperantó, Eszperantó-mozgalom
   40. Kecskemét: béke
   41. Komárom: saluto
   42. Komló: Kongresszus
   43. Makó: Eszperantó, Zamenhof
   44. Miskolc: Baghy, Béke, E-forrás, †Eszperantó park, Kalocsay, Zamenhof, Zamenhof
   45. Mosonmagyaróvár: Giesswein
   46. Nagybakónak: Baghy, Kalocsay
   47. Nagymaros: Takács
   48. Orfű: Palkó, Palkó
   49. Orosháza: Kulich
   50. Pápa: Kossa, Stromfeld
   51. Pécs: Babits, Babits, Babits, Eszperantó-park, Szalai, Vikár, Zamenhof
   52. Pula: Kossa
   53. Pusztavám: Takács
   54. Salgótarján: Stromfeld
   55. Sárospatak: Comenius, Comenius, Comenius
   56. Sibiu / Hermannstadt / Nagyszeben, RO: Cseh
   57. Siófok: Karinthy, Karinthy
   58. Szeged: Babits, Babits, Baghy, Baghy, béke, Jakab, Schulek, Zamenhof
   59. Székesfehérvár: Világbéke
   60. Szekszárd: Babits, Babits, Babits, Lengyel
   61. Szolnok: Kilián, Kilián
   62. Taksony: Giesswein
   63. Tapolca: Kossa
   64. Tata: Giesswein, Ifjúsági
   65. Tatabánya: Tatabánya-emlékkő
   66. Tîrgu Secuiesc / Kézdivásárhely / Szekler Neumarkt, RO: Bálint
   67. Tiszaújváros: Vándor
   68. Várpalota: Korach
   69. Veszprém: †Kossa, Simonyi
   70. Zánka: Kilián

  Az eszperantáliák Magyarországon

  Az eszperantáliák felirataiban, szövegeiben az esetek többségében semmi nem utal azok eszperantó vonatkozásaira, esetenként még az eszperantisták által állított Zamenhof vagy Kalocsay eszperantáliák esetében sem, noha azt kizárólag az eszperantóval kapcsolatos érdemeik miatt állították. Ha tehát csak azokat az emlékeket sorolnánk az eszperantáliák közé, amelyeken vagy amelyek mellett ott van az eszperantóra való utalás is, akkor többek között az említetteket is mellőznünk kellene. Akkor járunk el tehát helyesen, ha az összes eszperantistáknak állított emléket ide soroljuk.

  Mindemellett csak azoknak az eszperantistáknak a síremlékét soroltam ide, akiknek egyéb emléket is állítottak, vagy különleges sírhelyet kaptak (pl. templomban, vagy neves képzőművész alkotása). Ezzel a szubjektivitás veszélye nélkül elkerültem a lista abszurditásig történő bővítését.

  Az eszperantó mozgalom kezdetben csak a Zamenhof személyével és az eszperantóval kapcsolatos emlékeket tartotta számon, ZEO néven. Ezzel szemben az összes eszperantistával kapcsolatos emléket az eszperantáliákhoz sorolunk, tágan értelmezve az eszperantista fogalmát is. Az eszperantó mozgalom előzményének tekintett volapük mozgalom képviselői éppen úgy ide tartoznak, mint idisták. Ezt az említett mozgalmak közötti személyi fluktuáció is indokolja, például Bálint Gábor nem csak az első magyarországi eszperantista volt, hanem az első magyarországi idista is. Ugyanakkor más szempontból is tágan kell értelmeznünk az "eszperantista" fogalmát. Valószínűleg Zamenhof, Baghy és Kalocsay botránkoznának meg leginkább azon, ha bárkit is nyelvtudásának viszonylag alacsony szintje miatt zárnánk ki ebből a körből.

  Sokan életüknek csak egy bizonyos szakaszában foglalkoztak az eszperantóval, de ez sem vezethet megkülönböztetésükhöz. Nem lenne járható út ez már csak azért sem, mert nem ritka az olyan életpálya, amelyben fiatalkori eszperantista tevékenységet követően akár évtizedeken át is csak más tevékenység kötötte le, majd ismét nagyon intenzív eszperantista tevékenységbe kezd, mint például Bárczi Géza vagy Korach Mór akadémikusok.

  Az eszperantó nyelv szempontjából Lazar Markovics Zamenhof, Baghy Gyula, Kalocsay Kálmán, Szerdahelyi István és Lengyel Pál a legjelentősebbek azok közül, akiknek emléket állítottak. Ők tagjai voltak az Eszperantó Akadémiának is. A mozgalomszervezők, vezetők közül a mártírhalált halt Takács József, továbbá Baghy Gyula a legjelentősebbek. A tudósok közül Simonyi Zsigmond, Giesswein Sándor, Bárczi Géza és Korach Mór tevékenysége befolyásolta jelentősen a mozgalom történetét. Zamenhof, Kalocsay Kálmán, Baghy Gyula, Bárczi Géza és Hules Béla nevével az eszperantó irodalom történetében találkozhatunk.

  Az eszperantó szervezetek vezetői közül emléket állítottak magyar és a svéd országos egyesületek elnökeinek. Tisztségviselésük sorrendjében Giesswein Sándor (1911-1923), Karinthy Frigyes (1932-1938), Kalocsay Kálmán (1938-1941), Palkó Sándor (1949-1950), Baghy Gyula (1955-1965), illetve a svéd Valdemar Langlet (1906-1911) elnököknek, továbbá a munkás-eszperantista egyesület elnökének, Kossa Istvánnak (1945-1947).

  Az eszperantó mozgalom egyidős a tömeges levélpostai forgalommal. A "tipikus" eszperantista nagy levelező volt. Zamenhof is több magyar eszperantistával is levelezett, Vikár Béla pedig grúz eszperantista levelezőpartnere segítségével fordította magyarra a grúz nemzeti eposzt. Ők sokat is utaztak, de az eszperantisták, a levelezőpartnerek zömének személyesen soha nem nyílt alkalma személyes találkozóra. Csak a 20. század utolsó évtizedeiben vált tömegessé a nemzetközi rendezvényeken való részvétel.

  Kilián György, Kossa István és Kulich Gyula koruk jellegzetes, "egyszerű" eszperantistái voltak, amennyiben ők is kiterjedt levelezést folytattak külföldi eszperantistákkal. Kulichnak nem volt alkalma levelező partnereivel találkoznia, fiatalon halt meg a dachaui koncentrációs táborban. Kiliánnak sikerült kijutnia bécsi és lipcsei eszperantó találkozókra, majd miután bolgár eszperantista barátaihoz is ellátogatott, elesett a háborúban. Kossa túlélte a háborút, majd élete utolsó éveiben immár miniszterként, hivatalos külföldi útjai alkalmával nyílt alkalma meglátogatni régi orosz és kínai levelezőtársait.

  A magyarországi idisták közül Schulek Frigyes, az ex-eszperantista Barabás Ábel, Schulek Frigyes, továbbá az eszperantóhoz átpártoló ex-idista Babits Mihály szerepelnek a listán. Látszólag kilóg a sorból a már-már elfeledett Comenius, aki kidolgozta a nemzetközi nyelv elméletét. Zamenhof jó 200 évvel később Comeniustól függetlenül jutott ugyanarra a felismerésre, neki azonban elődjétől eltérően sikerült a nyelvtervezetet is kidolgoznia.

  A névsorban szereplők foglalkozását tekintve is igencsak tarka az összkép. Van közöttük filozófus (Erdey), magántisztviselő (Tolnainé), magyar író (Karinthy), meteorológus (Réthly), műfordító (Babits, Vikár), nyelvész (Bálint, Bárczi, Simonyi), nyomdász (Lengyel, Palkó), olasz író (Marcello Cora alias Korach Mór), orvos (Kalocsay, Takács, Zamenhof), pápai prelátus (Giesswein), pedagógus (Farkas, Mihalik), püspök (Comenius), szabómunkás (Kulich), szakszervezeti vezető (Hámán, Kossa), színész (Baghy) és rendőrkapitány, szobrász (Schulek), távírda- és postatiszt (Robicsek), teológus (Kiss), újságíró (Langlet), vasmunkás (Kilián), vegyész (Korach), vezérkari tiszt (Stromfeld), villamos-kalauz (Kossa), és zeneszerző (Vándor).

  A nekik állított emlékek nem tesznek említést közéleti szerepükről sem. Három országgyűlési képviselő volt közöttük (Giesswein, Kossa, Palkó). Közéleti-politikai irányultságukat tekintve volt közöttük szabadkőműves (Vikár), irredenta (Mihalik), keresztényszocialista (Giesswein), szociáldemokrata (Stromfeld, Vándor) és szociáldemokratából lett kommunista (Hámán, Kilián, Kossa, Kulich, Palkó, Robicsek, Szalai). Életének nagy részét emigrációban élte le Comenius, Korach és Robicsek. Hazájától távol hunyt el Comenius, Robicsek, valamint Dunába lőtt Farkas, a háborúban eltűnt Kilián és a Dachauban meggyilkolt Kulich.

  Az ellenforradalmi rendszer áldozatai közül Hámán Katónak, fasizmus áldozatai közül Kulich Gyulának, Takács Józsefnek és Vándor Sándornak, a sztálinista önkény áldozatai közül Szalai Andrásnak állítottak emlékeket, ám csupán Takácsnál van utalás arra, hogy eszperantista volt. Ugyancsak megörökítették az üldözötteket mentő Kalocsay Kálmán, Langlet Valdemar, Mihalik József és Szalai András emlékét, noha ilyen tevékenységükre csak Langlet esetében van utalás.

  A fegyveres ellenállás hősei közül szobrot kapott az 1945-ben meggyilkolt Farkas Imre, valamint az ejtőernyős bevetésen 1943-ban eltűnt Kilián György. Az ellenállók közül a kivégzés elől Milánóban 1944-ben véletlenül megmenekült Korach Mórnak domborművet állítottak. Egyiküknél sincs utalás az eszperantóra.

  Két nő van a között a harminckét személynek között, akinek emléket állítottak: Hámán Kató és Tolnainé Göndör Rózsi.

  A rendszerváltást követően egyes településeken illetve budapesti kerületben elmozdították helyéről az antant 1919-es támadásával szembeszegülő Stromfeld, az ellenforradalmi rendszerben agyonvert Hámán, a háború-ellenes megmozdulásokat szervező Kulich, a Lengyelországban elesett Kilián, valamint a szovjet csapatokhoz menekült Kossa emlékére állított eszperantáliákat. Egy-egy Hámán- és Stromfeld-emlék szoborkertbe került, néhány emlékről pedig másfél évtizede viták dúlnak. Az egyes személyek történelmi szerepének értékelésére ezúttal azért nem térünk ki, mert az eszperantó mozgalomban szakmai, tudományos, katonai, politikai vagy vallási tevékenységüktől függetlenül, mint eszperantistákat tartják számon őket. Ez tehát független az egyes településeken folyó vitáktól.

  A kilencvenes években színesfém-tolvajok számos bronz-emléket elloptak, köztük két Zamenhof-, két Kulich és egy Stromfeld-szobrot illetve emléktáblát. Listánkon ezek is szerepelnek, bár alig remélhető hogy valaha is előkerülnek. Egyesekről van fénykép sőt fellelhető a gipsz-másolat is.

  Az eszperantáliák összességükben ha nem is hiánytalan, de elég jellemző képet adnak a több mint száz éves magyarországi eszperantó mozgalom kiemelkedő személyiségeiről csakúgy, mint az ő emléküket megörökítő huszadik századi törekvésekről.


  HIVATKOZÁSOK

  1. Bándi László: Történeti emlékek Veszprém megyében. Veszprém, 1980.
  2. Bándi László (szerk.): Emlékhelyek Veszprém megyében. Veszprém, 1996. = http://web.ekmk.hu/emlekhely/Emlekhelyek/index.html
  3. Cser Sándorné (szerk.), Váradi Zoltán (foto): Szobrok, domborművek, mozaikok, emlékművek, emléktáblák. Gyula: Mogyoróssy János Városi Könyvtár, 1988. ISBN 963 61 90567.
  4. Csiszár Gábor: Movada gvidilo pri Budapeŝto. Budapest eszperantista emlékhelyei. Szakdolgozat. Eszperantó szak. 2005.
  5. Dömötör János: Vásárhely szobrai. 2., bőv. kiad. Hódmezővásárhely, 1992.
  6. Magony István: Székesfehérvár szobrai. Székesfehérvár, 1995.
  7. Hadházy Levente, Szilágyi András, Szőllőssy Ágnes: Negyven év köztéri szobrai Budapesten. 1945-1985. Budapest Kiállítóterem. V. Szabadsajtó út 5. 1985. február 12.- május 8.
  8. Karsai Elek (szerk.): "Fegyvertelen állatok az aknamezőkön..." Dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez Magyarországon. Bp. : Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 1962. 2. köt. 1942 május-1945 november. Fotók.
  9. KIL = Képző- és Iparművészeti Lektorátus: nyilvántartási szám
  10. Romváry Ferenc: Pécs szobrai. Pécs, 1982.
  11. Rölliner, Hugo: Monumente pri Esperanto. Rotterdam, 1997.
  12. Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái. Szeged, 1993.
  13. Tóth Vilmos (szerk.): Síremlékek Győr-Moson-Sopron megyében. Nemzeti Kegyeleti Bizottság, 2004. ISBN: 9632145496.
  14. Wehner Tibor: Tatai szobrok, emlékművek, emléktáblák. Tata, 1980.

  A fenti forrásokból csak egyes képzőművészeti alkotások adatait vettem át, a személyi adatok forrása a készülő Eszperantista Életrajzi Lexikon.


  KÖSZÖNET

  Ezúton is köszönetet mondok azoknak, akik adatokkal, észrevételekkel, fényképpekkel vagy más módon segítették munkámat:

  Alföldy Zoltán (Hatvan),
  Csiszár Ada (Bp),
  Csiszár Gábor (Bp),
  Dömötör Lajosné dr. (Veszprém, Egyetemi Levéltár),
  Faragó Katalin (Hódmezővásárhely),
  Farkas Balázsné (Pázmány Péter Katolikus Egyetem),
  Farkas Julianna dr. (Bp),
  Felső Pál dr. (Pécs),
  Felsőné Szabó Flóra dr. (Pécs),
  Flender György dr.,
  Fődi Katalin (Kiskunhalas),
  G. Nayg Róbert (Dombóvár),
  Goldgruber Árpád (Bp. VIII. Polgárm. Hiv.),
  Halász József dr. (Miskolc),
  Horváth József dr. (Győr),
  Kiss Horváth Miklós (Kútmúzeum, Orosháza),
  Kovács János (Komló),
  Kováts Katalin (Hága),
  Ködmön Károlyné (Tata),
  Kristály Tibor (Komárom),
  Lencsés József (Miskolc, Polgárm. Hiv.)
  Mészáros István (Bp),
  Mihá Erika (Bp)
  Molnár László (Sárospatak),
  Németh József dr. (Szekszárd),
  Németi Gábor (Hatvan),
  Oláh Szilveszter (Bp. Rákoshegy),
  Palkó Sándor ifj. (Bp),
  Paszabi János (Bp),
  Pásztor Lászlóné (Miskolc),
  Phersy Ferenc (Bp),
  Próder István (Vegyészeti Múzeum, Várpalota),
  Salga Attila dr. (Debrecen),
  Szabóné Vörös Gyöngyi (Veszprém Megyei Könyvtár),
  Szekeres Mihály (Makó),
  Szilvási László (Bp),
  Tihanyi Péter (Tatabánya),
  Tóth Attila dr. (Szeged),
  Tóth Tamás (Szeged),
  Trnka József (Csolnok),
  Váradi Zsolt (Szeged),
  Varró Sándorné (Bp),
  Vörös László (Kecskemét) és
  Wehner Tibor (Képző- és Iparművészeti Lektorátus).

  © Rátkai Árpád, 2006-2010
  ratkai.a@gmail.com

  Központi oldalak az eszperantóról: www.eszperanto.hu eszperantó tanfolyamok