Magyar verzió   Esperanto-versio

Rátkai Árpád:

ESPERANTALIOJ EN HUNGARIO
kaj en kelkaj translimaj urboj

"La tempo restas, akumuliĝas,
tavoliĝas, ŝtoniĝas."


 

Enhavo


Difino

Esperantalioj estas belartaj aŭ metiartaj kreaĵoj en (aŭ videblaj de) publikaj terenoj aŭ en publikaj institucioj starigitaj por esperantistoj, Esperanto-organizaĵoj, -eventoj, -kreaĵoj, laŭ siaj destinoj nemoveblaj (statuoj, monumentoj, reliefoj, memortabuloj, konstruaĵ-ornamaĵoj, tomb-monumentoj, ornam-pavimoj, informtekstoj faritaj el konstantaj materialoj, k. s..

Ne apartenas al esperantalioj geografiaj objektoj kun Esperant-rilataj nomoj, t.e. la Esperant-rilataj toponimoj (stratoj, pontoj, montoj, fontoj, k.s. ), sed kompreneble ekzistas tie starigitaj, ilian nomon signantaj esperantalioj.

En citita teksto de esperantalioj oblikva streko "/" dividas la liniojn.


 

A.) PERSONOJ

 

BABITS Mihály (1883-1941) poeto, art-tradukisto, redaktoro.

Bronza portet-reliefo en Baja Memortabulo en aleo Babits Mihály La ĉeffiguro de memorlok-grupo
Attila út 133Attila út 103Logodi út 31
Reliefa memortabulo de BABITS Mihály Tombo-monumento de BABITS Mihály
Memordomo de BABITS Mihály
Bronz busto en str. Apáca Memortabulo en placo Széchenyi Riefo en str. Zrínyi Miklós
Reliefo kaj memortabulo de BABITS Mihály
Loĝdomo kaj memortabulo de BABITS Mihály
Busto de BABITS Mihály
 • Szekszárd, Str. Babits Mihály nr. 13., Memordomo Babits Mihály. 1981. En la korto sidanta statuo. Farkas Pál. ◄◄ net

  Memordomo ekstere kaj korte kun sidanta statuo de BABITS Mihály
  Bronza statuo en de BABITS Mihály


  BÁCSKAI István (1908-1996) fervojista juristo.


  BAGHY Gyula (Julio BAGHY) (1891-1967) Esperanta poeto, verkisto, movad-organizanto, pedagogo.

  Memortabulo de Julio BAGHY Tombo-monumento de Julio BAGHY Memortabulo en str. Baghy Gyula
  Memortabulo kaj Fonto Julio Baghy

  Memortabulo de Julio BAGHY


  BÁLINT Gábor, szentkatolnai (1844-1913) lingvisto-orientalisto,


  BARANYAI Imre (1902-1961) Esperanta poeto, verkisto (Emba),


  BÁRCZI Géza (1894-1975) lingvisto, universitata profesoro,


  Memortabulo de BÁRCZI Géza


  BLEIER Vilmos (1903-1940) eldonisto kaj literatur-organizanto.


  COMENIUS Ámos János / Jan Amos KOMENSKÝ / Johannes Amos COMENIUS (1592-1670)

  Memortabulo de Jan Amos KOMENSKÝ
  Reliefo de Jan Amos KOMENSKÝ


  CSEH András (1895-1979) romkatolika pastro, e-isto de 1910.


  DIENES Pál (1882-1952) matematikisto en Budapest, poste universitata profesoro en Britio.


  DIENES Valéria (1879-1978, ĝis 1905 Valéria GEIGER),

  Statuo de DIENES Valéria


  ERDEY Ferenc (1895-1966) romkatolika pastro, filozofo,

  Kriptoniĉo


  FARKAS Imre (1906-1945) instruisto en Budapest,

  Busto de FARKAS Imre


  GALYASI Miklós dr. (ĝis 1933 Reisinger, 1903-1974)

  Reliefo de GALYASI Miklós


  GIESSWEIN Sándor (1856-1923) papa prelato,


  Gipsa busto de GIESSWEIN Sándor
  Memortabulo sur kriptoniĉo de GIESSWEIN Sándor
  Origina tombo-monumento de GIESSWEIN Sándor en tombejo Kerepesi inter 1931-1958


  HÁMÁN Kató (1884-1936)

  Ŝtonbusto de HÁMÁN Kató


  HULES Béla (1926-2002)

  Memortabulo de HULES Béla


  JAKAB Lajos (1859-1929)

  Nomklariga tabulo de JAKAB Lajos


  KALOCSAY Kálmán (1891-1976) kuracisto.

  Busto de KALOCSAY Kálmán

  Memorĉambro KALOCSAY Kálmán
  Memortabulo de KALOCSAY Kálmán
  Memortabulo sur loĝdomo de Kalocsay
  Memortabulo sur muro de kripto de KALOCSAY Kálmán
  Fonto kaj memortabulo KALOCSAY Kálmán


  KARINTHY Frigyes (1887-1938)

  Tombo-monumentoStatuo ĉe str. Karinthy Reliefo de KARINTHY Frigyes
  Statuo en Siófok


  KILIÁN György (1907-1943),

  Busto de KILIÁN György


  KISS János (1857-1930)


  KORACH Mór (1888-1975)

  Tombo de KORACH Mór


  KOSSA István (1904-1965)

  Memortabulo de Kossa István en Pápa Memortabulo de Kossa István en Pula
  La iama memortbulo de Kossa István


  KOSZTOLÁNYI Dezső (1895-1936)

  Memortabulo de Kosztolányi en str. Logodi Memortabulo de Kosztolányi en str. Üllői 21 Statuo sur placo Kosztolányi Dezső
  Busto en Subotica ĉe Gimnazio Svetozar Marković


  KÖKÉNY Lajos (1897-1985)


  KULICH Gyula (1914-1944)

  Ornamputo de Kulich Gyula


  LAJOS Gyula (1877-1955)


  LANGLET, Valdemar (1872-1960)


  LENGYEL Pál (1868-1932)

  Memortabulo de Lengyel Pál


  MIHALIK József, hernádszurdoki (1883-1959)

  Loĝdomo kaj memortabulo de Mihalik József


  NEMES Antal (1855-1941)


  NEZVÁL Ferenc dr. (1909-1987)


  PALKÓ Sándor (1911-2001)

  Busto de Palkó Sándor


  PALLÓS Istvánné (1822-1995)


  PÁZMÁNY Zoltán, szőlősi, szilasi és laki (1869-1948)


  PECHAN Alfonz (1902-1994)


  RAJCZI Rezső, (1886-1920)


  RÉTHLY Antal (1879-1975) doktoro de geografiaj sciencoj


  ROBICSEK Pál (1892-1931)


  RUBINYI Mózes (1881-1965)


  SCHULEK Frigyes (1841-1919)

  Busto de Schulek Frigyes


  SIMONYI Zsigmond (1853-1919)

  Memortabulo de Simonyi Zsigmond


  STROMFELD Aurél (1878-1927)

  Busto de Stromfeld Aurél


  SZAKASITS Árpád (1888-1965)


  SZALAI András (1917-1949)

  Memortabulo de Szalai András


  SZATHMÁRI Sándor (1897-1974)

  Tombo-monumento de Szathmári Sándor


  SZÉCHENYI István, grafo (1791-1860)

  en maldekstra kampo:
  en dekstra kampo:
  A XXI. / EGYETEMES ESZPERANTÓ KONGRESSZUS / GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN / EMLÉKÉNEK / NEMZETKÖZI HÓDOLAT A LEGNAGYOBB MAGYARNAK / AKI 1842 NOVEMBER 27-ÉN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA / ÜLÉSÉN NEMZETKÖZI NYELV SZERKESZTÉSÉÉRT EMELT SZÓT. LA XXI-A / UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO / AL LA MEMORO DE / GRAFO STEFANO SZÉCHENYI / INTERNACIAN HONORESPRIMON AL LA "PLEJ GRANDA / HUNGARO" KIU PLEDIS POR KOMPILADO DE INTERNACIA / LINGVO EN LA HUNGARA SCIENCA AKADEMIO LA 27 NOVEMBRO 1842
  en suba kampo:
  BUDAPEST 1929 AUGUSZTUS 2-9. / AZ EREDETI EMLÉKTÁBLÁT A VIGADÓ ÉPÜLETÉBEN LEPLEZTÉK LE.


  SZERDAHELYI István dr. (1924-1987)


  TAKÁCS József dr. (1890-1944)


  TOLNAI Pálné Göndör Rózsi (-1944)


  UNGÁR Imre (1909-1972)


  VÁNDOR (pli frue:VENETIANER) Sándor (1901-1945).

  Memortabulo de Vándor Sándor


  VASADY-KOVÁCS Ferenc (1904-1977)


  VEIGELSBERG Hugó alinome IGNOTUS (1869-1949)


  VIKÁR Béla (1859-1945)

  Memortabulo de Vikár Béla


  ZACHÁR Géza (?-1944)


  ZAMENHOF, Lazar Markoviĉ, dr. (1859-1917)

  La originala statuokapo de Zamenhof La nova busto de Zamenhof

  Debrecen: Zamenhof memortabulo kaj strato Eger: promenejo Eszperantó. Zamenhof-memortabulo


  Gyula, str. Hétvezér: Zamenhof-memortabulo
  la memortabulo de proksime
  Makó: Memorŝtono de Esperanto-arbo
  Miskolc: Zamenhof -memortabulo
  Pécs: Zamenhof-memortabulo

  B.) ORGANIZAĴOJ, EVENTOJ KREAĴOJ

   

  10. Internacia Renkontiĝo de Esperantistaj Naturamikoj

  Memorŝtono starigita je honoro de esperantistaj naturamikoj
   

  14. Internacia Fervojista Esperanto-Kongreso, 1962.

  Memortabulo en Aggtelek
   

  51. Universala Kongreso de Esperanto, 1966.

   

  Direkto- kaj distancmontril-kolono

   

  Esperanta memormuro (projekto)

   

  Esperanto-fonto

   

  Lingvo Internacia Esperanto

  Mozaiko de ornamputo
  Mamortabulo en Esperanto-strato de Dunaújváros
  Memortabulo en Esperanto-strato de Győr
  Memortabulo en Makó
   

  Esperanto-parko

  Memorŝtono de UK en 1966 be Budapest, Esperanto-parko
  La estinta Esperanto-parko
  Memortabulo sur muro de Esperanto-parko en Pécs
   

  Junulara Esperantro-Renkonto 1980.

  Memorŝtono en Tata
   

  Esperanto-movado en la urbo Kalocsa

   

  Lingvo Internacia revuo

   

  Hungaria Societo de Esperantistaj Laboristoj, grupo XXIV. (Hódmezővásárhely)

  Memortabulo en Hódmezővásárhely
   

  Hungarlanda Esperanto-Kongreso, 1976

   

  Paco, mondpaco Memorŝtonoj starigitaj je planto de "pacarboj".

  Memorŝtono de Arbo de la paco
  Memortabulo de la eksa placo Esperanto
  Memorŝtono de Arbo de paco en Szeged Memortabulo de Esperanto-placo en Székesfehérvár
   

  Saluto

   

  Sud-Transdanubia Regiona Fondaĵo (DURA)

   

  Tatabánya-memorŝtono

   

  www.eszperanto.lap.hu

   

  Renovigo de Zamenhof-statuo


  Laŭurba listo

  1. AbaligetE-istaj naturamikoj
  2.AbaújszántóKalocsay, Kalocsay
  3.AggtelekInternacia Kongreso
  4.AlapBaranyai
  5.BajaBabits
  6.BaksDirekto- kaj vojmontril-kolono
  7.BalatonalmádiSzerdahelyi
  8.BalatonboglárVikár
  9.BalatonlelleSchulek, Schulek
  10.BékéscsabaKulich, Kulich, †Kulich, Stromfeld, Stromfeld
  11.Brestovec / Szilas, SKPázmány, Pázmány
  12.Budapest? Kilián
  13.Budapest I.(Burgo): Babits, Babits, Babits, Babits,
  (Tabán): Eszperantó, Eszperantó-park, Kosztolányi, Zamenhof, Zamenhof-szobor-helyreállítása
  14.Budapest II.Kalocsay
  15.Budapest III.(Óbuda-Békásmegyer): Bárczi
  16.Budapest V.(Belváros): Erdey, †Robicsek
  17.Budapest IV.(Újpest): Babits?, Langlet
  18.Budapest VI.(Terézváros): †Hámán, †Rajczi, Zamenhof
  19.Budapest VII.(Erzsébetváros): Baghy, Karinthy, Vándor, †Zachár
  20.Budapest VIII.(Józsefváros): Babits, Babits, Baghy, †Giesswein Hámán, Hules, †Jakab, Karinthy, Kiss, Korach, Kossa, Kulich, Kulich, Nezvál, Stromfeld, Szalai, Vándor, Veigelsberg, Zamenhof
  21.Budapest IX.(Ferencváros): Kosztolányi
  22.Budapest X.(Kőbánya): Rubinyi, Takács, Tolnainé
  23.Budapest XI.(Újbuda): Karinthy, Karinthy, Kosztolányi, †Szakasits
  24.Budapest XII.(Farkasrét): Bárczy, Dienes, Rajczi, Szakasits, †Szakasits, Szathmáry, Ungár, Vasady-Kovács, Vikár
  25.Budapest XIV.(Zugló): Széchenyi, Világkongresszus
  26.Budapest XVI.(Sashalom): Mihalik
  27.Budapest XVII.(Rákoskeresztúr, Rákoshegy): †Stromfeld
  28.Budapest XXII.(Budafok): Hámán, Szakasits
  29.Cătălina / Szentkatolna, ROBálint
  30.Cluj-Napoca / Kolozsvár / Klausenburg, ROBálint
  31.Dombóvár Bálint, Ĉar la mondo, Dunántúli, Dunántúli, La mondo estas…, www.eszperanto, Zamenhof
  32.Debrecen†Rajczi, Zamenhof
  33.DrégelypalánkNemes
  34.Dunaújvároseszperantó
  35.DunavecseVikár
  36.EgerZamenhof
  37.EsztergomBabits, Babits, Babits, Babits, eszperantó
  38.GödKilián
  39.GödöllőKalocsay, Kalocsay, Kalocsay
  40.Győreszperantó, Giesswein, Giesswein
  41.GyulaZamenhof
  42.HatvanFarkas
  43.HetesVikár
  44.HódmezővásárhelyGalyasi, MEME
  45.Kalocsaeszperantó, Eszperantó-mozgalom
  46.Kecskemétpaco
  47.Komáromsaluto
  48.KomlóKongreso
  49.London, GBDienes
  50.MakóEszperantó, Zamenhof
  51.MiskolcBaghy, paco, E-fonto, †E-parko, Kalocsay, Zamenhof, Zamenhof
  52.MosonmagyaróvárGiesswein
  53.NagybakónakBaghy, Kalocsay
  54.NagymarosTakács
  56.OrfűPalkó, Palkó
  57.OrosházaKulich
  58.PápaKossa, Stromfeld
  59.PécsBabits, Babits, Babits, Szalai, Vikár, Zamenhof.
  En: Eszperantó-park: Eszperantó-park, Esperanta parko, Zamenhof, Szerdahelyi, Giesswein, Baghy, Kalocsay, Kökény, Bleier, Lengyel, Bácskai, Bálint.
  Komuna memortabulo de esperantistoj en la urbo Pécs (Lajos, Pechan, Pallós).

  60.PulaKossa
  61.PusztavámTakács
  62.SalgótarjánStromfeld
  63.SárospatakComenius, Comenius, Comenius
  64.Sibiu / Hermannstadt / Nagyszeben, ROCseh
  65.SiófokKarinthy, Karinthy
  66.Subotica / Szabadka, SRKosztolányi, Kosztolányi
  67.SzegedBabits, Babits, Baghy, Baghy, paco, Jakab, Schulek, Zamenhof
  68.SzékesfehérvárMondpaco
  69.SzekszárdBabits, Babits, Babits, Lengyel
  70.SzolnokKilián, Kilián
  71.TaksonyGiesswein
  72.TapolcaKossa
  73.TataGiesswein, Ifjúsági
  74.TatabányaTatabánya-memorŝtono
  75.Thiais, département Val-de-Marne, FRBleyer
  76.Tîrgu Secuiesc / Kézdivásárhely / Szekler Neumarkt, ROBálint Bálint Bálint
  77.TiszaújvárosVándor
  78.VárpalotaKorach
  79.Veszprém†Kossa, Simonyi
  80.ZánkaKilián

   


  Esperantalioj en Hungario

  En la tekstoj de esperantalioj plej ofte nenio aludas al la Esperanto-rilato, kelkfoje eĉ en la kazo de Zamenhof- kaj Kalocsay-esperantalioj starigitaj de esperantistoj, do ni enlistigis la esperantaliojn malatentante la surskribon.

  Sube la tabelo montras, ke por kiu persono en kiu jaro oni la unuan fojon starigis memoraĵon (escepte tombon), kaj litero "E" montras, ke en kiu jaro oni starigis tian memoraĵon, kiu aludas ankaŭ al la Esperanto-agado de la persono. Esperantistoj malfrue, nur en la okdekaj jaroj rimarkis la signifon de tiaj memoraŝoj, sed ankoraŭ ne sufiĉe, tial ekzemple el la teksto de Bárczi Géza oni ne povas ekscii lian meriton en la historio de la Internacia Lingvo.

  1929Simonyi Zsigmond 
  1930Schulek Frigyes 
  1932Giesswein Sándor 
  1948Karinthy Frigyes 
  1956Babits Mihály 
  1959Hámán Kató 
  1959Vikár Béla 
  1959Zamenhof Lazar MarkovicsE 1960
  1961Kulich Gyula 
  1965Kilián György 
  1965Kossa István 
  1967Szalai András 
  1968Baghy GyulaE 1968
  1968Korach Mór 
  1969Stromfeld Aurél 
  1970Comenius 
  1970Szakasits Árpád 
  1975Baranyai ImreE 1975
  1979Farkas Imre 
  1980Kalocsay KálmánE 1987
  1983Takács JózsefE 1983
  1986Lengyel PálE 1986
  1986Valdemar Langlet 
  1994Bálint GáborE 1994
  1994Bárczi Géza 
  2001Hules BélaE 2001
  2004Palkó Sándor2010

  La jaro de la starigo de pluraj memoroj estas nekonataj, tial mankas el la listo la memoraĵoj de Galyasi Miklós, Mihalik József, Robicsek Pál, Vándor Sándor kaj Zachár Géza.

  El la tomboj ni nur tiujn enlistigis, kiuj havas ankaŭ alian esperantalion, aŭ la tombo-monumento mem estas nekutima (ekz. estas en templo, kreis ĝin skulptartisto). Tiel mi klopodis eviti la absurdan ampleksigon de la listo.

  En Esperanto-movado komence registris nur la memorojn ligitajn al Zamenhof kaj esperanto sub la nomo ZEO (Zamenhof-Esperanto-objektoj). Nia listo ampleksas ĉiujn Eistojn eĉ idistojn (kiuj kutime estis eksesperantistoj aŭ eksidistoj), ekzemple Gábor Bálint, kiu estis la unua hungara esperantisto kaj la unua hungara idisto. La terminon esperantisto ni konceptas sendepende de la lingvonivelo, ja verŝajne Zamenhof, Baghy kaj Kalocsay indigniĝus pleje pro eksludo pro la lingvonivelo ne sufiĉe alta.

  Mi ne ekskludis ankaŭ tiujn personojn, kiuj nur en certa fazo de sia vivo estis aktivaj E-istoj. Eĉ tio okazis, ke junaĝan E-istan agadon sekvis jardekoj sen ajna Esperanto-agado, kaj maljunaĝe reiro al Esperanto (ekzemple la akademianoj Géza Bárczi kaj Mór Korach).

  La plej gravaj surlistigitaj personoj el lingva vidpunkto estas la akademianoj Zamenhof, Baghy, Kalocsay, Szerdahelyi kaj Lengyel. El vidpunkto de movad-oraganizado la plej gravaj estis Zamenhof, Baghy kaj martiriĝinta Takács. El inter la sciencistoj Simonyi, Giesswein, Bárczi kaj Korach influis pleje la historion de esperanto. En la historio de Esperanto-literaturo konataj estas Zamenhof, Baghy, Kalocsay, Bárczi, Hules kaj Rajczy.

  Funkciuloj de Esparanto-organizaĵoj estis la prezidantoj de la hungara landa asocio en kronologia ordo Sándor Giesswein (1911-1923), Zoltán Pázmány (1924-1928), Frigyes Karinthy (1932-1938), Kálmán Kalocsay (1938-1941), Sándor Palkó (1949-1950), Gyula Baghy (1955-1965), kaj tiu de la sveda asocio Langlet Valdemar (1906-1911), respektive tiu de la hungara laborista societo István Kossa (1945-1947).

  "Simpla esperantisto" estis en sia epoko Kilián, Kossa kaj Kulich, kiuj havis korespondamikojn eksterlandajn. Kulich ne havis la okazon renkontiĝi kun iu ajn el ili, ja li mortis juna en koncentrejo. Kilián sukcesis partopreni E-kongresojn en Vieno kaj Lajpcigo, viziti siajn bulgarajn korespond-amikojn, nur poste li falis en milito. Kossa travivis la militon kaj poste kiel ministro havis la ĝojon por viziti siajn rusajn kaj ĉinajn korespond-amikojn.

  El inter la hungaraj idistoj sur la listo estas Frigyes Schulek, la eksesperantisto Ábel Barabás kaj la eksidisto Mihály Babits. Komenio (Comenius) nur ŝajne estas fremda en la listo. Li ellaboris la teorion de Lingvo Internacia. Zamenhof nur 200 jarojn poste venis al la samaj konkludoj, sed li sukcese ellaboris ankaŭ la lingvoprojekton.

  Laŭ profesio la listo estas tre bunta: filozofo (Erdey), privatoficisto (Tolnainé), hungara verkisto (Karinthy, Kosztolányi), arttradukisto (Babits, Vikár), lingvisto (Bálint, Bárczi, Rubinyi, Simonyi), presisto (Lengyel, Palkó), itala verkisto (Marcello Cora alias Korach Mór), kuracisto (Kalocsay, Takács, Zamenhof), papa prelato (Giesswein), pedagogo (Farkas, Mihalik), episkopo (Comenius), tajlorlaboristo (Kulich), sindikatestro (Hámán, Kossa), aktoro kaj polickapitano (Baghy), skulptisto (Schulek), telegram- kaj poŝtoficiro (Robicsek), teologo (Kiss), ĵurnalisto (Langlet), ferlaboristo (Kilián), kemiisto (Korach), staboficiro (Stromfeld), tram-konduktoro (Kossa) kaj komponisto (Vándor).

  Gravan rolon en la publika vivo havis kvar deputitoj parlamentaj (Giesswein, Kossa, Palkó, Szakasits). Szakasits estis eĉ ŝtatestro en 1948-1949. El ideologia-politika vidpunkto inter ili estas framasono (Vikár), iredento (Mihalik), kristansocialisto (Giesswein), socialdemokrato (Stromfeld, Vándor) kaj ekssocialdemokratoj-komunistoj (Hámán, Kilián, Kossa, Kulich, Palkó, Robicsek, Szakasits, Szalai). Grandan parton de sia vivo vivis en elmigrado Comenius, Korach kaj Robicsek. Eksterlande mortis Comenius, Robicsek, la pafita en la Danubon Farkas, la dum enbataligo malaperinta Kilián kaj la en Dachau murdita junulgvidanto Kulich.

  Oni strigis memoron de Rezső Rajczy kaj Kató Hámán kiel viktimoj de la kontraŭrevolucia reĝimo Gyula Kulich, József Takács kaj Sándor Vándor kiel viktimoj de la faŝismo, András Sándor kiel viktimo de la stalinismo, sed nur la memortabulo de Takács mencias Esperanton. Dum la milito savis la vivon de multaj persekutitoj Kalocsay, Langlet, Mihalik kaj Szalai, sed nur la memortabulo de Langlet mencias vivsavan agadon.

  Statuon ricevis Imre Farkas murdita en 1945, heroo de la armita kontraŭfaŝisma movado György Kilián malaperinta en 1943 dum paraŝutista enbataligo. Reliefon ricevis membro de armita kontraŭfaŝisma movado, kiu en Milano nur hazarde evitis ekzekuton. Neniu el ili mencias Esperanton.

  Du virinoj estas inter la 43 personoj por kiuj oni strigis memoron: Kató Hámán kaj Rózsi Tolnainé Göndör. Ambaŭ estas viktimoj.

  Post la reĝimŝanĝo en kelkaj urboj forigis la esperantaliojn de Stromfeld, kiu rezistis kontraŭ atako de le Entent-trupoj ĉe la norda limo de Hungario, de la mortbatitan Kató Hámán kaj la kontraŭmilitajn demonstraciojn organizinta Gyula Kulich, de la falinta Kilián, kaj de la fuĝinta al la sovetaj trupoj el punkompanio István Kossa. Hámán- kaj Stromfeld-memorojn oni portis en statu-parkon, kaj pri aliaj daŭras debatoj jam de du jardekoj. Mi konsideris nur la rilaton al Esperanto, kaj ne intencis prijuĝi la rolon de la esperantistoj en la historio, scienco, politiko, eklezio, milito aŭ kulturo, kaj precipe de aktualpolitiaj debatoj.

  En la lastaj du jardekoj iĝis viktimoj de metal-ŝtelistoj bornzaj memoroj, inter ili du Zamenhof-, du Kulich- kaj unu Stromfeld-statuoj, respektive memortabuloj. Ankaŭ tiuj estas sur nia listo, kvankam ne estas espero trovi ilin. Pri kelkaj estas foto, eĉ gips-kopio.

  La esperantalioj kune karakterizas la elstarjn figurojn de la Esperanto-movado en Hungario kaj same la klopodojn por memorigi ilin.


  Referencoj

  El tiuj fontoj mi prenis nur la arthistoriajn datumojn. La fonto de personaj datumoj estas el la preparata Esperantista biografia enciklopedio


  Dankoj

  Ankaŭ ĉiloke mi diras dankon al tiuj, kiuj per datumoj, fotoj, rimarkoj aŭ alimaniere helpis mian laboron:
  Alföldy Zoltán (Hatvan),
  Bálint Magdolna (Gyula),
  Böde Józsefné (Országos Idegennyelvű Könyvtár),
  Csiszár Ada (Bp),
  Csiszár Gábor (Bp),
  Dömötör Lajosné dr. (Veszprém, Egyetemi Levéltár),
  Faragó Katalin (Hódmezővásárhely),
  Farkas Julianna dr. (Bp),
  Felső Pál dr. (Pécs),
  Felsőné Szabó Flóra dr. (Pécs),
  Flender György dr.,
  Fődi Katalin (Kiskunhalas),
  G. Nagy Róbert (Dombóvár),
  Gados László (Bp),
  Goldgruber Árpád (Bp. VIII. Polgárm. Hiv.),
  Halász József dr. (Miskolc),
  Hegedűs Imre (Debrecen),
  Hideg Sándor (Bp.),
  Horváth József (Győr),
  Jakab Sándor (Bp.),
  Kristály Tibor (Komárom),
  Kiss Horváth Miklós (Kútmúzeum, Orosháza),
  Kovács János (Komló),
  Kováts Katalin (Hága),
  Ködmön Károlyné (Tata),
  Lencsés József, Miskolc, Polgárm. Hiv.),
  Mészáros István (Bp),
  Boriša Milićević (Novi Sad),
  Molnár László (Sárospatak),
  Németh József dr. (Szekszárd),
  Németi Gábor (Hatvan),
  Oláh Szilveszter (Bp. Rákoshegy),
  Palkó Sándor ifj. (Bp),
  Paszabi János (Bp),
  Pásztor Lászlóné (Miskolc),
  Phersy Ferenc (Bp),
  Próder István (Vegyészeti Múzeum, Várpalota),
  Salga Attila dr. (Debrecen),
  Szabóné Vörös Gyöngyi (Veszprém Megyei Könyvtár),
  Szekeres Mihály (Makó),
  Szilvási László (Bp),
  Tihanyi Péter (Tatabánya),
  Tóth Attila dr. (Szeged),
  Tóth Tamás (Szeged),
  Trnka József (Csolnok),
  Váradi Zsolt (Szeged),
  Varró Sándorné (Bp),
  Vörös László (Kecskemét)
  Wehner Tibor (Képző- és Iparművészeti Lektorátus).  © Rátkai Árpád, 2006-2010
      ratkai.a@gmail.com
  Reen al la antaŭa paĝo!