Kompakta raporto
pri la agado de Esperanto-Asocio ĉe Eventoj en 2006

Hungara-versio:  Hungara-versio


1. Organiza strukturo


2. Eldona agado


3. Libroservo

Ni daŭrigis la vendadon de lernolibroj, vortaroj, instruhelpiloj, beletraj- kaj fakaj libroj, aĉetitaj aŭ ricevitaj de nia Asocio aŭ de Fondaĵo Esperanto. La ĉi-jare ampleksigita kaj renovigita katalogo estas trovebla en la reto en la hungara lingvo, kaj listigas pli ol 150 divesajn titolojn.

La vendado okazas ankaŭ persone en la oficejo en la strato Leiningen, sed ĉefe per perpoŝta sendado. Nia libroservo sendas librojn nur al hungariaj adresoj. Vidu: www.eszperanto-konyvesbolt.hu


4. Aranĝoj, renkontiĝoj


5. Reklamo, gazetaro, propagando


6. Nia rilato al HEA (Hungara E-Asocio)


7. Internaciaj rilatoj


8. Niaj publikaj servoj por Esperanto-parolantoj


9. Ceteraj agoj


10. Niaj interretaj publikaĵoj en 2006

Scienca kaj Teknika Esperanto-Bibliteko, STEB (--> www.eventoj.hu) – funkciigita de ni – estas registrita ankaŭ de Ŝtata Centra Biblioteko Széchenyi. En la jaro 2006 ni aldonis al la kolekto la jenajn librojn, artikolojn kaj eldonaĵojn.Ni estas fieraj pri nia agado kaj niaj sukcesoj!
 

Szilvási László
Esperanto-Asocio ĉe Eventoj (KEA), prezidanto
  Reen al la antaŭa paĝo!