Szolgáltatásaink

- Főkönyvi könyvelés
- Szabályzatok készítése
- Nyomtatvány, adó megállapítási adóbevallás készítése
- Szerződések elkészítése ügyvédi háttérrel és szaktudással
- Bérszámfejtés, munkaügyi feladatok ellátása
- APEH előtti képviselet
- Pályázatok, tenderek készítése
- Nullás igazolás készítése
- Befizetések előkészítése, beadványok
- Analitikus nyilvántartások vezetése
- Éves beszámoló, adóbevallások elkészítése
- Gazdasági tevékenység kezdéséhez kötelezően előírt feladatok ellátása
- Speciális pénzügyi elemzések, mérlegek készítése
- Adótanácsadás
- Folyamatos tájékoztatás gazdálkodását érintő jogszabályi változásokról és ezek hatásairól
- Támogatjuk a hatékony és praktikus jogszabályi alkalmazásban
- TB ügyintézés
- Cégek alapítása ügyvédi háttérrel
- Egyedi informatikai rendszereinek - ügyviteli, műszaki, egyéb - kivitelezése a felméréstől a telepítésig
- Számítástechnikai szaktanácsadás, felügyelet

Elkészítjük


- Gazdasági társaságok alapítási feladatait
- Gazdasági társaságok alapítását kezdeményező tőkebefektetők tájékoz- tatását a cég alapítását és várható gazdálkodását érintő jogszabályi háttérről
- A pénzügyi, számviteli feladatait rendszerbe foglaló szabályzatokat (időszaki pénztár- jelentés, leltározás, stb.)
- A vállalkozásban végzett pénzügyi, számviteli feladatok optimális működéséhez szükséges rendszert.
- Az Ön által adott információkból és bizonylatokból összeállítjuk a könyvelési anyagot és elkészítjük a bevallásokat időszakos elszámolásban - adózás rendje, a törvény, és vonatkozó egyéb jogszabályok alapján
- A társadalombiztosítási törvény, valamint az arra vonatkozó jog szabályok iránymutatásai szerint elvégezzük az Ön kifizetői, munkáltatói jogállásából fakadó nyilvántartási, adó megál- lapítási, adóbevallási adatszolgáltatási feladatait
- Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, egyéb szervezetek könyvelési, nyilvántartási feladatainak elvégzését
- A kettős és egyszeres könyvvezetés, valamint könyvviteli tételekből képzett analitikus nyilvántartás (vevő-, szállító-, folyószámla nyilvántartás, ÁFA analitika, stb.)